October 2023 Program

OCTOBER SEMINARS


Katılım ve bilgi için info@simyagaleri.com adresine yazabilir, veya  +90 (212) 259 7740 no'lu telefonu arayabilirsiniz        

Simya Seminerlerine Online Kayıt için  
https://simyagaleri.com/online-seminerler.html


DOÇ. DR. SERAP YÜZGÜLLER  - SANAT TARİHİ OKUMALARIMitoloji ve Sanat
Pazartesi 2, 9, 16, 23, 30 Ekim 16.00 – 18.00

2 Ekim Pazartesi  - 
Yunan Mitolojisine Giriş: Mythos-Logos ve Yunan Mitlerinin Kaynakları.
9 Ekim Pazartesi  - Yunan Mitolojisinde Kozmogoni ve Teogoni Mitleri;
16 Ekim Pazartesi - Prometheus ve Pandora Mitleri;
23 Ekim Pazartesi - Olymposlu Tanrılar Kuşağının Ortaya Çıkışı ve Baş Tanrı Zeus ;
30 Ekim Pazartesi - "Zeus'un Kadınları": Tanrıçalar ve Ölümlüler


DR. CAN BATUKAN Universite de Paris/CNRS – FİLOZOFLARIN YAŞAMLARI VE FELSEFELERİ
Pazartesi   9, 16, 23, 30 Ekim; 6, 13, 20, 27 Kasım   Saat 19.30 - 21.30


Bu seminerde çağımızın düşüncesini ve siyasetini yönlendiren filozofların yaşamlarını, ölümlerini ve felsefelerini, klasik felsefî ele alışa uygun olmayan bir biçimde düşünleriyle bir bütünlük içerisinde değerlendirmeyi ve onların hem yaşam biçimleri hem de ölüm biçimleriyle düşünceleri arasında bağlantılar kurmayı deneyeceğiz. Bunu yaparken de filozofun yaşamındaki temel dönemeçleri tespit etmeyi, düşüncesi içerisindeki gezintimizde ve sonraki okumalarımızda sezgisel bazı yetenekler kazanmayı hedefliyor olacağız. Her filozof için iki seminer ayrılacak, ilk hafta yaşamı ve ölümünü , ikinci hafta eserleri ve felsefesini ağırlıklı olarak inceleyeceğiz.

18. ve 19. Yüzyıl filozofları :

 • Arthur Schopenhauer (1788 – 1860),
 • Edmund Husserl (1859- 1938),
 • Martin Heidegger (1889 – 1976),
 • Henri Bergson (1859 – 1941),
 • Gaston Bachelard (1884 - 1962),
 • Alexandre Koyré (1892–1964),
 • Leo Tolstoy (1828-1910),
 • Fyodor Dostoevsky (1821–1881)
   

20. Yüzyıl filozofları :

 • Gilbert Simondon (1924 – 1989) ,
 • Alfred North Whitehead (1861—1947),
 • Jean Baudrillard (1929 – 2007),
 • Jean-François Lyotard (1924 - 1998),
 • Philip K. Dick (1928-1982),
 • James Graham Ballard  (1930 – 2009),
 • Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky (1857 – 1935),
 • Georgi Plekhanov (1856-1918)
   


  9 Ekim Pazartesi   - Arthur Schopenhauer (1)
16 Ekim Pazartesi   - Arthur Schopenhauer (2)
23 Ekim Pazartesi   - Edmund Husserl  (1)
30 Ekim Pazartesi   - Edmund Husserl  (2)
  6 Kasım Pazartesi  - Martin Heidegger  (1)
13 Kasım Pazartesi  -  Martin Heidegger  (2)
20 Kasım Pazartesi  -  Henri Bergson (1)
27 Kasım Pazartesi  -  Henri Bergson (2)


DOÇ. DR. SEDA YAVUZ – ÇAĞDAŞ SANAT OKUMALARI ( HEYKEL SANATI )
Salı 3, 10, 17, 24, 31 Ekim 11.00 – 13.00

3 Ekim Salı 11:00
  -  Edouardo Chillida: Havayı kavramak
Basklı heykeltıraş Chillida'nın hayatı, boyut ve mekan anlayışı, kütle çözümlemeleri hakkında konuşuyoruz. Bir de müzesi Leku'da küçük bir gezintiye çıkacağız. 

10 Ekim Salı 11:00  -  Richard Serra: Mekansallaşan Heykel
Serra'nın heykelleri mekansallık, şıkışmışlık-açıklık kavramlarıyla okunacak. 

17 Ekim Salı 11:00  -  Tony Cragg: Hareket ve zaman
Cragg heykellerindeki fütüristik algıyı hareket ve zaman kavramlarıyla tartışacağız.

24 Ekim Salı 11:00  -  Pawel Althamer: Figüratif Olanaklar 1
Althamer'in figür kompozisyonları, mekanda yarattığı kompozisyonlarla disiplinlerarası geçişleri hızlandıran mantığı çözümleyeceğiz.

31 Ekim Salı 11:00  -  Ron Mueck: Figüratif Olanaklar 2
Mueck heykellerinde temsil-kopya tartışması yapılacak.


DR. İLKER AKTÜKÜN -  MODERN DÜNYANIN TARİHİGÜNÜMÜZÜ ANLAMA KILAVUZU  
Salı  3, 10, 17, 4, 31 Ekim  Saat 19.30 – 21.30


İnsanlığın büyük umutlarla girdiği 21. Yüzyılın ilk çeyreğinin içindeyiz. Yüzyılın başında umutlanmak için çok şey vardı. Soğuk savaşın iki kutuplu dünyasında kutuplardan birinin, Sovyetler Birliği’nin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte, barış içinde, demokrasilerin hakim olacağı bir dünyanın kurulacağına dair inanç artmıştı. 

Bugün artık dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirdiğimiz, dijitalleşme, otomasyon, veri analitiği, yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerdeki gelişmeler insanlığın geleceğe ümitle bakmasını sağlıyordu. Oysa insanlık için her şeyin yolunda olduğu düşüncesi çok kısa sürdü?

Bütün ümit dolu iyimser beklentilere karşı son 25 yılda neler yaşadık? Soğuk savaşın bitmesine sevinirken, Balkanlardan, Orta Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya büyük bir coğrafya yerel savaşlarla sarsılmaya başladı. Demokrasinin zaferinden söz ederken, demokrasinin kalesi Avrupa’da bile otoriter popülist liderlerin ve siyasal hareketlerin yükselişini gördük. Taliban gibi, İşid gibi kökten dinci hareketlerin etkisini nasıl büyüttüğünü biraz da hayretle izledik.

Bir tarafta teknolojinin geldiği noktada James Webb teleskobuyla uzayın milyonlarca ışık yılı uzaklıklarını keşfederken, dünyada hala günde 2 doların altında yaşamaya mahkum milyonlar var. İklim krizi hepimizi tehdit eden bir boyuta geldi. Her gün dünyanın çeşitli yerlerinde sıcaklık rekorları kırılıyor. 20. Yüzyılda hastalıkları yok ettik diye sevinirken, mutasyona uğrayan grip (kuş gribi, domuz gribi gibi) virüsü, Ebola ve en son Covid 19 milyonlarca insanı etkileyen salgınlar olarak ortaya çıktı. İnsanlığın yerleşik yaşama geçtiğinden beri uğraştığı savaş, kıtlık, salgın 21. Yüzyılda da iş başında.

İçinde yaşadığımız dönemde olan bitenlere anlam verebilmek için, 20. Yüzyıldan devraldığımız mirası bilmek gerekiyor. Bugün yaşan sorunları anlamak için basit bir okuma yapıldığında bile sorunların kökeninin bugün “modern” adını verdiğimiz günümüz dünyasının kuruluş sürecinde yattığını anlıyoruz. 18. Yüzyıl sanayi devrimini bilmeden, iklim krizinin nedenleri ve sonuçlarını anlayamayız. Cumhuriyet ve demokrasinin nasıl bir siyasal ortamda şekillendiğini bilmeden, bugün demokrasilerin ve cumhuriyetlerin yaşadığı krize çözüm bulamayız. Günümüzdeki çatışmaları, soğuk savaşın mirasını bilmeden değerlendiremeyiz. En önemlisi bugün ortaya çıkan otoriter popülist hareketleri ve liderleri 20. Yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan otoriter rejimleri bilmeden anlayamayız.

Geçmiş-şimdi-gelecek üçlemesi içinde neredeyiz ve nereye gidiyoruz sorusu nereden geldik sorusuyla doğrudan ilişkilidir. Bu seminer serisinde nereden geldik sorusuna yanıt arayacağız. Modern dünyanın ortaya çıkışı, modern siyasal düşüncelerin doğuşu, ilk demokrasiler ve cumhuriyet deneyimleri, 20. Yüzyılın iki büyük savaşı, faşizmler, alternatif bir rejim olarak Sovyetler Birliği’nin macerası, soğuk savaş ana temalarımız olacak. Ancak amacımız klasik bir siyasi tarih anlatımı, sadece savaşlara ve devrimlere odaklanmak değil. Sıradan insanın gündelik hayatı, yeni alışkanlıklar, yeni düşünceler, liderlerin tercihleri, tesadüfler, toplumları biçimlendirmek için yapılan siyasal mühendislik çabaları, siyasal cinayetler, bilimsel gelişmelerin tarihe etkileri, büyük yalanlar, ilginç anekdotlar bu anlatım içinde yer alacak. Anlatılan her konu günümüzde yaşadıklarımızı bir nebze de olsa aydınlatacak, içinde yaşadığımız dünyayı anlamamızı sağlayacak.Bu seminerde anlatılacak olan bizim hikâyemizdir.


3 Ekim Salı - Kolomb sonrası küreselleşen dünya
-Coğrafi “keşifler” dünyayı nasıl değiştirdi?
-Avrupa yükselişe geçerken dünyanın geri kalanında ne oluyordu?
-Coğrafi keşifler gündelik yaşantımızı nasıl değiştirdi?
-“Yeni dünyada” “yeni bir yaşam” arayışına girenler kimlerdi?
-Gözden düşen “ipek yolunun” yerini hangi rotalar aldı?

10 Ekim Salı - Dünyanın merkezine yerleşen adalar : Britanya
-İspanya ve Portekiz düşüşe geçerken İngiltere neden yükselişe geçti?
-Adadaki yaşam Kıta Avrupa’sına göre ne farklar içeriyordu?
-İngiltere’de parlamenter gelenek nasıl doğdu ve gelişti?
-Bir aşk hikayesi İngiliz siyasal yaşamını nasıl değiştirdi?
-“Yeni bir yaşamı” biçimlendiren yeni tür tüccarlar kimlerdi?
 

17 Ekim Salı - Antik Yunan’da ikibin yıl sonra modern demokrasinin doğuşu
-İngiltere’de modern demokrasinin koşulları nasıl ortaya çıktı?
-Sıradan insanların saraya karşı mücadelesinin motivasyon kaynakları neydi?
-İngiltere’de “koyunlar neden insan yemeye” başladı?
-İngiltere’de yeni dönemin şehirleri nasıl şekillendi?
-Kralın idamı trajedi mi yeni bir başlangıç mı?

24 Ekim Salı - Modern dünya şekillenirken yeni düşünceler
-Avrupa’da yaşanan bilimsel devrim siyaseti nasıl etkiledi?
-Gök cisimlerinin hareketlerinin keşfi, gündelik yaşantımızı nasıl etkiledi?
-Newton’un kafasına gerçekten elma düştü mü?
-İflah olmaz bir kötümser olan Hobbes modern devlet için ne önerilerde bulundu?
-Yeni siyasal düşünceler hangi toplumsal kesimlerin üzerinde yükseldi?


31 Ekim Salı - Asiler Kırmızı Urbalara karşı. Modern cumhuriyetin doğuşu
-Kuzey Amerika kolonileri İngiltere krallığına karşı niye ayaklandı?
-Koloniciler yeni devleti kurarken hangi tartışmaları yaptılar?
-Kuzey ve Güney Amerika arasında tarihsel ve toplumsal farklar nelerdi?
-ABD’nin kuruluşu dünya dengelerini nasıl değiştirdi?
-ABD bağımsızlık bildirgesi günümüzde ne anlam ifade ediyor?

ESRA ÖZDOĞAN - KİTAP OKUMALARIJulian Barnes – Gözünü Açık Tutmak . Sanat ve Edebiyat
Çarşamba   4, 11, 18, 25 Ekim   Saat 16.00-18.00

  4 Ekim  Çarşamba
   -  Redon / Bonnard : Tablo Satıcılarının  Anılarından Edebi Yansımalarına İki Ressam
11 Ekim  Çarşamba  -   Edgar Degas ve kadınlar (1834 – 1917)
18 Ekim  Çarşamba  -   Édouard Vuillard (1868 – 1940)  Ona Édouard diyebilirsin
25 Ekim  Çarşamba  -   Georges Braque (1882 – 1963) Tablo’nun yüreği


FUAT SEVİMAY  İtalyan Edebiyatı
Çarşamba  4, 11, 18, 25 Ekim : 1, 8, 15 Kasım Saat : 19.30 – 21.30

  4 Ekim Çarşamb
a - Luigi Pirandello – Biri Hiçbiri Binlercesi  Çev. Nevin Yeni - Alfa Yayınları
11 Ekim Çarşamba - Italo Svevo – Zeno’nun bilinci – I  Çev. Fuat Sevimay – Ithaki Yayınları
18 Ekim Çarşamba - Italo Svevo – Zeno’nun bilinci – II  Çev. Fuat Sevimay – Ithaki Yayınları
25 Ekim Çarşamba -  Italo Calvino  – Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu  Çev. Eren Yücesan Cendey – YKY
  1 Kasım Çarşamba -  Umberto Eco – Gülün Adı – I  Çev. Şadan Karadeniz  – Can Yayınları
  8 Kasım Çarşamba -  Umberto Eco – Gülün Adı – II  Çev. Şadan Karadeniz  – Can Yayınları
15 Kasım Çarşamba -  Domenico Starnone – Bağlar  Çev. Meryem Mine Çilingiroğlu - Yüz Kitap


ESRA ÖZDOĞAN – FOTOĞRAF SANATI  PERSPEKTİFİNDEN ÇAĞDAŞ SANAT VE FELSEFE
Perşembe 5, 12, 19, 26  Ekim Saat 16.00-18.00

  5 Ekim Perşembe
 -  Fotoğrafın doğuşu ve ön modern dönemin eklemelerle  gözden geçirilmesi ve toparlanması.  Sanatsal Biçimler ve Toplum Arasındaki İlişkiler Temmuz Monarşisi ve Fotoğraf
12 Ekim Perşembe -  Fotoğrafın doğuşu ve ön modern dönemin eklemelerle gözden geçirilmesi ve toparlanması (II)  Fotoğrafın Öncüleri :   Daguerre, Nadar, Disdéri,  David Octavius Hill, Fox Talbot, Lady Elizabeth Eastlake
19 Ekim Perşembe -  Örneklerle Fotoğraf Kuramına Giriş I   John Berger – Görme Biçimleri
26 Ekim Perşembe -   Örneklerle Fotoğraf Kuramına Giriş II  John Berger – Bir Fotoğrafı Anlamak

ŞEVKET AKINCI İLE CAZ’IN SERÜVENİ(Jazz Appreciation)
Perşembe 5, 12, 19, 26 Ekim; 2, 9, 16, 23, 30 Kasım Saat : 19.30 – 21:30


20. yüzyılın önde gelen sanat akımlarından biri olan caz; ifade özgürlüğünün ve yaratıcılığın parladığı bir türdür. Kölelik gibi korkunç bir durumdan ortaya çıkan bu müzik hep bir devinim içinde olmuştur. Devam eden evrimi ile küresel bir sanat hâline gelmiş, bununla birlikte kendine bambaşka müzik formlarının içinde yer bulmayı başarmıştır. Dolayısyla Caz’ın bir geleneği varsa o da yenilikçiliktir.

Caz, ilk filizlenmeye başladığından bu yana her zaman özgürlüğü artıran bir müzik türü olmuştur. Örneğin, caz tarihi boyunca trompetçileri kronolojik olarak sayarsak, Louis Armstrong’un çalma biçimi öncekilerden daha özgürdür. Roy Eldridge Louis’den, Dizzy Gillespie Roy Eldridge’den, Don Cherry ise Dizzy Gillespie’den daha özgürdür.

Caz, serüveni boyunca, kölelikten kalan özgürlük özleminin aynası olmuştur. Bu özlem cazın değişik dönemlerinde kendini daha çok hissettirmiş ve böylece pek çok insana ilham vermeyi başarmıştır. Kimileri caz çevresine katılmış; kimileri ise bu çevreden etkilenerek cazın temsil ettiği değerlerle paralel olan, hiyerarşik kültürden bağımsız, kendi özgün akımlarını başlatmıştır. Bu akımlar geliştikçe yeni teknikler ve yeni estetik yaklaşımlar ortaya çıkmış, bu yenilikler de başka yenilikleri getirmiş ve çarpıcı bir devinim oluşmuştur.

Barok günlerinden 20. yüzyıla kadar Batı müziğinde doğaçlamaya, caz müziğinde olduğu kadar önem verilmemiştir. Caz, Amerika’nın sınırlarını aşmış, bugün her ülkede çalınan evrensel bir müzik türü hâline gelmiştir. Bunun sebeplerinden biri cazın doğaçlama yapmak isteyen müzisyenlere farklı müzikal ifade seviyelerine ulaşabilme imkânı vermesidir. Bu durum, doğaçlamayı temel unsur hâline getirmiş müzisyenler için itici güç olmuştur. Ayrıca, icra ve “yaratma” sürecinin, klasik Batı müziğinde olduğu gibi birbirinden mutlak olarak ayrılmış etkinlikler olması gerekmediğini göstermiştir. Dünyaya geleneksel olandan farklı, daha özgür müzik yapma ihtimali olduğunu kanıtlamıştır. Caz, kendine geleni alan ve dönüştüren bir müzik türüdür. Yüz elli yılı bulmayan geçmişi incelendiğinde, yaşadığı sayısız değişimin belki de en önemli sebebinin, içinde barındırdığı bu açık uçluluk, yani değişime ve ilerlemeye izin veren özü olduğunu söyleyebiliriz.

İlk zamanlarında tohumları yeni atılmış Amerikan kültürüne paralel bir sanat formu olan caz, 1960’lara gelindiğinde dünyanın farklı kesimlerinde, farklı tarzlar içerisinde, yaşama şansıbulmuştur. “Avrupa cazı”, caz-rock, jazz manouche, no wave, “dünya cazı” gibi melez türleri oluşmuştur. Belki de cazın en temel geleneği sürekli devam eden dönüşümüdür.

Gelin, Simya Galeri’de bu hazineyi birlikte keşfedelim!
 

5 Ekim Perşembe - Tanışma ve Takdim Semineri (Davet)
-Tanımlar ve Yaklaşımlar
-Müzik Nedir? Gürültü Nedir?
-Bakış Açısı
-Dinleme Teknikleri

12 Ekim Perşembe - Cazın Doğuşu ve Evrimi
Caz nasıl doğdu? Cazın Prehistoryası
Neden New Orleans?
Ragtime ve Dixieland

19 Ekim Perşembe - 1920’lerde Caz
King Oliver, Louis Armstrong, Sidney Bechet,
Bix Beiderbecke
New Orleans’dan Chicago’ya Göç

26 Ekim Perşembe -   Swing: 1930’lardan 1940’ların Sonlarına
Big Band’ler
Duke Ellington
Count Basie

  2 Kasım  Perşembe - İlk Devrim: Bebop
Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk

  9 Kasım  Perşembe - Film Gösterimi:
Thelonious Monk: Straight, No Chaser
Charlotte Zwerin (1988)

16 Kasım  Perşembe - Caz Şarkıcıları
Kadın Şarkıcılar
Erkek Şarkıcılar

23 Kasım  Perşembe - West-Coast Jazz
Miles Davis-Birth of the Cool analizi
Dave Brubeck, Chet Baker

30 Kasım  Perşembe - Hard Bop
New York ekolü
Miles Davis ve Grupları
Sonny Rollins, Art Blakey and the Jazz Messengers
 
Bilgi ve Kayıt için :

info@simyagaleri.com  

Tel : +90 (212) 259 7740 

Online Kayıt için:
https://simyagaleri.com/online-seminerler.html


SEMINAR PROGRAM

NİSAN  2023 Programı    ZOOM ile online 

Katılım ve bilgi için info@simyagaleri.com adresine yazabilir, veya  +90 (212) 259 7740 no'lu telefonu arayabilirsiniz        

Simya Seminerlerine Online Kayıt için  https://simyagaleri.com/online-seminerler.html

DOÇ. DR. SERAP YÜZGÜLLER 

SEMBOL VE ANLAM

Pazartesi 3, 10, 17, 24 NİSAN. 

 Saat 16.00-18.00

Doç. Dr. Serap Yüzgüller YENİ BASILAN KİTABI Sembol ve Anlam & Batı Resminde Kutsalın Temsili . Hayalperest Yayınevi. 

3 NİSAN . Sembol: Anlama Gebe Görsel Dil

10 Nisan Kutsalın İfşası: Eski ve Yeni Ahit'te Dağ Sembolizmi.

17 Nisan Kutsalın İfşası: Eski ve Yeni Ahit'te Ağaç Sembolizmi.

24 Nisan Kutsalın İfşası: Eski ve Yeni Ahit'te Çöl ve Gökkuşağı Sembolizmi  

DR. CAN BATUKAN Universite de Paris/CNRS

FİLOZOFLARIN YAŞAMLARI VE FELSEFELERİ

Pazartesi 3, 10, 17, 24 NİSAN. 

Saat 19.30 - 21.30

Filozofların Yaşamları ve Felsefeleri Şubat– Nisan 2023 Bu seminerde filozofların yaşamlarını ve ölümlerini, klasik felsefî ele alışa uygun olmayan bir biçimde düşünleriyle bir bütünlük içerisinde değerlendirmeyi ve onların hem yaşam biçimleri hem de ölüm biçimleriyle düşünceleri arasında bağlantılar kurmayı deneyeceğiz. Bunu yaparken de filozofun yaşamındaki temel dönemeçleri tespit etmeyi, düşüncesi içerisindeki gezintimizde ve sonraki okumalarımızda sezgisel bazı yetenekler kazanmayı hedefliyor olacağız.

27 Mart. F.W. Nietzsche’nin felsefesi  

3 Nisan.  Maurice Merleau-Ponty’nin yaşamı ve ölümü

10 Nisan.  Maurice Merleau Ponty’nin felsefesi

17 Nisan. Michel Foucault’nun yaşamı ve ölümü

24  Nisan. Michel Foucault’nun felsefesi

 1 Mayıs.  Jacques Derrida’nın yaşamı ve ölümü

 8 Mayıs. Jacques Derrida’nın felsefesi  

DR İLKER AKTÜKÜN  HERŞEYİN TARİHİ  

Salı  4, 11, 18, 25 NİSAN Saat 17.00 -19.00 

28 Mart  - AVRUPA’NIN YENİ YÜZÜ: ŞÖVALYELER, KATEDRALLER, ŞEHİRLER

Doğu ve Batı kilisesi neden ve nasıl ayrıldı?

Papalar siyasal iktidarı nasıl yönettiler?

Kutsal Roma İmparatorluğu’nun siyasal yapısı nasıldı?

Şehir devletleri yeniden nasıl ve neden canlandı?

Şövalye kültürü nasıl şekillendi?  

4 Nisan Ortaçağ avrupasında gündelik yaşam -Keltler, Cermenler, Romalılar Avrupa kültür havzası nasıl şekillendi? -Orta Çağ Avrupası’nın efsaneleri cadılardan, şeytanlara. -Orta Çağ Avrupa’sında hastalıklar, salgınlar -Orta Çağ Avrupa’sının eğlenceleri: panayırlar. 

11 Nisan Doğu’nun yükselen yıldızı Bağdat ve İslam Rönesansı -Abbasi iktidarı İslam dünyasında nasıl şekillendi? -Avrupa kültürel havzası ve İslam havzası arasında nasıl bir ilişki vardı? -İslam felsefesi ve bilimi nasıl şekillendi? -Abbasi dönemi Bağdat’ta gündelik yaşam nasıldı?

18 Nisan Eski dünyanın doğu yakası : Göçebelere karşı Çin -Çin’in Orta Çağı: Dağılma ve yeniden birleşme nasıl gerçekleşti? -Kuzey steplerindeki göçebe savaşçı kabileler kimlerdi? -Göçebeler ile Çin arasındaki ilişkiler nasıl şekillendi? -İpek Yolu’nda gündelik yaşam nasıldı?

25 Nisan Dünya tarihinde bir dönüm noktası : Haçlı seferlerinin başlangıcı -Haçlı seferleri başladığında doğunun manzarası nasıldı? -Avrupa’da Haçlı seferlerine kimler katıldı? -Haçlı seferleri başladığı sırada Avrupa’da Doğu ve İslam algısı nasıldı? -Haçlı seferleri başladığında Kuzey Afrika’nın manzarası nasıldı?  

ESRA ÖZDOĞAN .  FOTOGRAF PERSPEKTİFİNDEN  SANATLAR.

Çağdaş Sanat, Fotograf, Edebiyat, Felsefe.

Çarşamba   Saat 17.00-19.00 

29 Mart -  André Kertész Sıradışı kamera açıları ve geometrik üslubuyla fotoğrafta biçim ve içeriği dengeleme ustası olarak anılan ünlü fotoğrafçı Kertész’in Paris’e göçmesiyle başlayıp Amerika’da son eren kariyeri aşamalarıyla irdelenecektir.

5 NİSAN. ERKEN DÖNEM MODA VE REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI.

Moda ve yaşam dergilerinin modernitede hayatlarımıza girişi örneklerle ele alınacak ve dönemin kültürel ve sanatsal ikliminin modaya ve moda fotoğraflarına yansıması konu edilecektir. Bu fotoğraflardaki kadın rolleri tartışılacak, özellikle Dada ve Art Deco’nun etkisi üzerinde durulacaktır.

12 NİSAN. WEEGEE VE NEW YORK’UN TEKİNSİZ YÜZÜ..

Arabasının arkasına yerleştirdiği polis radyosu alıcısıyla olay mahalline polisten önce varmasıyla meşhur olan efsane fotoğrafı Weegee’nin ilginç fotoğraf kariyeri her yönüyle ele alınacak ve aksiyon fotoğrafçılığı genel çerçevede değerlendirilecektir.

19 NİSAN. EDWARD WESTON VE MODERN BEDEN Amerikalı fotoğrafçı Edward Weston’ın ilginç fotoğraf kariyeri her yönüyle ele alınacak, özellikle de nü çalışmaları, natürmortları ve doğa-manzara fotoğrafları üzerinde durulacak, özellikle de fotoğraf tarihindeki çığır açıcı yakın plan çekimleri ele alınacaktır.

26 NİSAN. II. DÜNYA SAVAŞI’NDA FOTOĞRAFÇILIK Bir asrı geride bırakan fotoğrafçılığın kamuoyu oluşturan yayınlar, devlet propaganda aygıtları ve ordu tarafından kullanımı ele alınacaktır. Bu dönemde ortaya çıkan “iliştirilmiş fotoğrafçı” kavramından hareketle savaş fotoğraflarının gerçeği ve temsili gücü tartışılacaktır.

FUAT SEVİMAY. MARQUEZ ROMAN OKUMALARI

Çarşamba 12, 19, 26 Nisan 20.00-22.00

5 Nisan. Büyülü Gerçekçilik. Tantım davet semineri

12 Nisan Kısa Güney Amerika tarihi, Güney Amerika edebiyatı ve Kırmızı Pazartesi.

19 Nisan Kolera günlerinde aşk

26 Nisan Yüzyıllık yalnızlık

DOÇ. DR. AHMET KUYAŞ. 

TARİH KONFERANSLARI 

Çarşamba.13  NİSAN  Saat 20.00-22.00

Ayda bir , Yüzüncü Yıl Seminerleri .

13 Nisan:   1923 seçimlerine doğru

17 Mayıs:    Rauf Bey – İsmet Paşa gerginliği   

DOÇ. DR ÖZGE EJDER

FEMİNİZM VE SANATLAR

Perşembe  Saat 17.00 – 19.00. 

30 Mart Film analizi - Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi – Celine Sciamma (2019)

DOÇ. DR. ZEYNEP TALAY TURNER

SİNEMA , FELSEFE, EDEBİYAT VE SANAT 

Cuma NİSAN saat 16.00 -18.00 

Cuma 7, 14 Nisan 16.00 – 18.00

7 NİSAN SAAT 15.00-16.00. Deprem özel program. davet

7 Nisan before sunrise (richard linklater) ve before sunset (richard linklater)

14 Nisan before midnight (richard linklater)  

info@simyagaleri.com  

Tel : +90 (212) 259 7740 

Online Kayıt için: https://simyagaleri.com/online-seminerler.html