Ortaköy Simya Galeri'de sanat günlük hayatımızın bir parçası oluyor

Edebiyat, müzik, sinema, sanat tarihi, felsefe, takı atölyesi, sanat söyleşileri her hafta yinelenerek katılımcılarla buluşuyor. Amacımız sanatın, bilginin ve paylaşımın gücünü kendi potamızda eriterek zenginleşmek. Bu disiplinlerin hepsi tarihi çerçevesi çizilerek, sanat eserlerinin hangi ortam ve etkileşimlerde ortaya çıktığını irdeliyor.

Simya Galeri takı ve heykel sergilerinin yanı sıra sanat adına dünyada olup biteni, yeni çıkan kitap, tiyatro eseri, sinema vs. dalında sanatçılarla dinleyici önünde söyleşiler ve seminerler düzenlemeyi, bir anlamda sanata dair bir ilgi odağı oluşturmayı amaçlıyor. 

21. yy.'da sanat artık bilinmesi, onu anlamak için çaba sarfedilmesi gereken bir olgu. O sizi güzelliği, estetiği ve kusursuzluğu ile büyülemeyi seçmiyor çoğu zaman. Hayatın gittikçe artan karmaşası günümüz yaratı dünyasının en büyük malzemesi. Bilmece çözüldükçe tadına varılan, sanat tarihi, modern ve post modern hareketlerin pusulasında çizilen sonsuz, girift bir o kadar da ilginç eğrilerden örülen bu nadide dokuyu keşfetmek için yola çıktık. Yolunu bilen hocalar bize önderlik edecekler, bazan da birlikte kaybolmayı isteyeceğiz, çok yüzlü ve katmanlı bir yaşamın değişik sanat disiplinlerindeki yansıması ile sarsılacağız.

Sabrina Fresko 

Simya Galeri Hakkında Düşünceler

Simya Galeri, benim için bir özgürlük alanı ve yedi yıla yakın zamandır motivasyonumun artarak yükseldiği bir mekan. Özellikle seminerlere gelen dinleyenlerin kalitesi, sorulan sorular ve tartışmaların kapsamlılığı İstanbul gibi bir metropol için gerekli. Simya; "değersiz maddeleri değerli madenlere çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri bulma uğraşları" şeklinde özetlenir. Sanatın arındırıcı gücünün yaygınlaştırılması bağlamında Simya Galeri adının hakkını veriyor. 

Dr.Seda Yavuz

Simya Gallery
Sabrina Fresko, Maske