SİMYA GALERİ
  TAKILABİLİR HEYKELLER....HEYKELLER
  www.simyagaleri.com
 
 
Şubat 2019 SİMYA GALERİ SEMİNER PROGRAMI
PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   CUMA   CUMARTESİ  
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
13.45-15.45
Çağdaş Sanat
Doç.Seda Yavuz
     
11.00-14.00
TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
SABRİNA FRESKO
     
10:30 - 13:30
TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
SABRİNA FRESKO
 
                   
16.00-18.00
SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR?
Doc Serap Yüzgüller
             
14.00*1600
Faucault Felsefesi
FERDA KESKİN
 
   
OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR
ASUMAN K. BÜKE
 
18.30-20.30
ROMAN OKUMALARI VE ESTETİK
EMRE ZEYTİNOĞLU
 
18.00-20.00
Türkiye Tarihi ve Ortaçağ (Tarih, Din, Felsefe)
SEDA BİNBAŞGİL
     
 
DOÇ SEDA YAVUZ : ÇAĞDAŞ SANAT
DOÇ SERAP YÜZGÜLLER : SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR
Asuman K. Büke : Okumak İstediklerimiz
Doç.FERDA KESKİN : ANTİK YUNAN TRAGEDYASI
SABRİNA FRESKO : TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
  :  
EMRE ZEYTİNOĞLU : ROMAN OKUMALARI VE ESTETİK
Seda Binbaşgil : BiDünya Sinema ve BiSürü Kitap
  :  

Simya Galeri  Seminer Programı                       www.simyagaleri.com

-ÇAĞDAŞ SANAT:  DOÇ SEDA YAVUZ.

4, 11, 18, 25 Şubat Pazartesi saat 13.45-15.45

04 Şubat Constantin Brancusi heykeli: malzemenin özünü kavramak

11 Şubat Paris kenti ve sanat

18 Şubat Yves Klein- Arman: sanat ve hayat

25 Şubat Sanat ve vandalizm  

RÖNESANS'TAN NEOKLASİZME BATI SANATI TARİHİ

4, 11, 18, 25 Şubat Pazartesi saat 16.00-18.00

Doç. Dr. Serap Yüzgüller .

Maniyerist Resim, heykel ve mimarlık. Yüksek Rönesans'ın büyük ustasıMichelangelo'nun son yapıtlarından başlayarak Maniyerist sanatçıların yapıtlarını ele alacağız.

Benvenuto Cellini, Giambologna, Correggio, Tintoretto, Parmagianino, Pontormo, Rosso Fiorentino, Archimboldo, El Greco

OKUMAK İSTEDİKLERİMİZ.Asuman K. Büke.

SALI SAAT 18.30-20.30.

29 Ocak, İkna, Jane Austen

12 Şubat, Hakan İşcen, Borges Çetesi

26 Şubat , Bariş İnce, Sarsıntı

Bu yıl Romanlari Kimlik incelemesi üzerinden okuyacağız..

15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz  

METİN OKUMALARI: FELSEFE. Emre Zeytinoğlu.

27 Şubat Çarşamba saat 18.30-20.30

Romanlarda yer alan “estetik” ile ilgili ipuçları ve tanımlar Emre Zeytinoğlu Bu konuşmada, “estetik-özne-sanat” arasındaki ilişkileri açıkça ya da örtülü biçimde tanımlayan romanlardan söz edilecek ve buradan seçilen bölümler okunarak, felsefi ya da sanatsal metinlere yaptıkları göndermeler incelenecek. Bununla birlikte o romanların, dönemin koşulları çerçevesinde ideolojik eğilimleri de göz önünde tutularak, estetiği, özneyi ve dolayısıyla sanatı nasıl tanımladıkları üzerine yorumlar yapılacak. Ayrıca, romanların yaklaşımları arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar da konu edilecek. Konuşmada konu edilecek romanlardan bazı örnekler şunlardır: 1. Robinson Crusoe (Daniel Defoe) / Cuma / ya da Pasifik Arafı (Michel Tournier) 2. Oblomov (İvan Gonçarov) 3. Hayvanlaşan İnsan (Emile Zola) 4. Eser (Emile Zola) 5. El Greco’ya Mektuplar (Nikos Kazancakis) / Profil (Yorgo Seferis) 6. Genç Werther’in Acıları (Johann Wolfgang Von Goethe) / Herman Hesse / Gaston Bachelard 7. Kara Kitap (Orhan Pamuk) 8. Budala (Fyodor Dostoyevski) 9. Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Cinayet (Thomas de Quincey) NOT: Zamanın izin verdiği ölçüde, başka edebi örnekler de ele alınacak (Jean Genet, Jean Paul Sartre, Gombrowicz, Necatigil, Tanpınar gibi) ve sözü edilen eserlerin uzantısındaki farklı kuramsal metinlere başvurulacak. 27 Çarşamba saat 18.30-20.30

TÜRKİYE TARİHİ semineri ve “ORTAÇAĞ (Din, Tarih, Felsefe)

SEDA BİNBAŞGİL

,1, 8, 15, 22 Şubat  Cuma. saat 18.00-20.00

 

Faucault FELSEFEsi:Doç. FERDA KESKİN

2, 9, 16, 23 Şubat  Cumartesi  saat 14.00-16.00

Foucault Felsefesi..

Bu seminer dizisinde Michel Foucault'nun kendi eser bütünü hakkında yapmış olduğu yorumlardan hareketle genel bir kavramsal çerçeve oluşturulacak ve bu çerçeveden hareketle söz konusu eserlerin öne çıkanları yakından okunacaktır. Söylem, iktidar ve öznellik kavramlarını merkeze alan bu okuma, Foucault'nun eserleriyle ilgili olarak yapılan geleneksel dönemlendirmeleri reddetmeyi ve Foucault'yu bütünsel ve süreklilik arz eden bir şema çerçevesinde anlamlandırmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Bu şemanın kendisinin ise radikal bir politik tavırlarla bütünleştiği savunulacaktır. .

_TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ, SABRİNA FRESKO.

Çarşamba ve veya Cumartesi günleri saat 11.00-14.00

info@simyagaleri.com, 02122597740 veya 48 www.simyagaleri.com

SEMİNERLER MAYIS  2018 SONUNA KADAR SÜRECEKTİR                       (0212) 259 7740                info@simyagaleri.com

RÖNESANS'TAN NEOKLASİZME BATI SANATI TARİHİ Doç. Dr. Serap Yüzgüller 4, 11, 18, 25 Şubat Pazartesi saat 16.00-18.00
RÖNESANS'TAN NEOKLASİZME BATI SANATI TARİHİ

Maniyerist Resim, heykel ve mimarlık. Yüksek Rönesans'ın büyük ustasıMichelangelo'nun son yapıtlarından başlayarak Maniyerist sanatçıların yapıtlarını ele alacağız. Benvenuto Cellini, Giambologna, Correggio, Tintoretto, Parmagianino, Pontormo, Rosso Fiorentino, Archimboldo, El Greco 

RÖNESANS'TAN NEOKLASİZME BATI SANATI TARİHİ Doç. Dr. Serap Yüzgüller   Batı sanatının yaklaşık beş yüzyıllık tarihini tartışarak ele alacağımız bu uzun soluklu seminerimizde, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko ve Neoklasizm üslupları başlıca uğraklarımız olacak. Söz konusu üslupların ortaya çıkış nedenlerini ve sanat anlayışlarını ele alınan zamanın ruhunun da kılavuzluğunda ayrıntılı biçimde irdeleyeceğiz. Bu beş yüzyıllık serüvende Giotto'dan Michelangelo'ya, Pontormo'dan Vasari'ye, Caravaggio'dan Rembrandt'a, Watteau'dan Hogarth'a, David'den Delacroix'ya pek çok sanatçı, üslubu belirleyen ya da kimi zaman bağlı olduğu üsluptan sıyrılan yapıtlarıyla tartışma konularımızı oluşturacak. Öte yandan bu süreçte yapıtların içeriklerini belirleyen mitolojik, ikonografik ve tarihsel temaların da izini sürecek, Batı kültürünün inşaasında etkili olan Yunan-Roma mitolojisi ve Kutsal Kitap sahnelerini de mercek altına almayı ihmal etmeyeceğiz.

 

ÇAĞDAŞ SANAT. DOÇ. Dr SEDA YAVUZ 4, 11, 18, 25 Şubat Pazartesi Pazartesi saat 13.45-15.45
ÇAĞDAŞ SANAT.

-ÇAĞDAŞ SANAT: DOÇ SEDA YAVUZ.

4, 11, 18, 25 Şubat Pazartesi saat 13.45-15.45

04 Şubat Constantin Brancusi heykeli: malzemenin özünü kavramak 11 Şubat Paris kenti ve sanat

18 Şubat Yves Klein- Arman: sanat ve hayat

25 Şubat Sanat ve vandalizm  

Dünya müzelelerinde yeni sergiler, müze mimarisindeki yeni akımlar ve sergilenen sanat eserleriyle etkileşimleri.  Modernizmi 19.yy'da yaşayan ve ciddi bir geleneğe sahip Avrupa sanatı Türkiy'de nasıl ve ne zaman yankısını buldu? Modernizmin ruhunu heykel sanatında kavrayabilmek için,heykeltraşlar resim sanatının kırılmalarını kavrayabilmek için Soyut dışavurumcularla (Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline,Mark Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhardt)  başlayan serüven, çağdaş sanatı nasıl etkiledi. Kavramsal sanat(Joseph KOsuth, Art & Language'dan Abramovich'e uzanan sanatçılar , Kiefer, Ai Wei Wei , Sabancı müzesi sergisi, dünyada güncel sergiler, Simya Çağdaş Sanat seminerinin  konuları olacak). İstanbul'da ilginç sergiler gezilecek ve yorumlanacak.

 

OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR. ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT 29 Ocak, 12, 26 Şubat, saat 18.30-20.30. 15 günde
ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT

SALI SAAT 18.30-20.30. 

29 Ocak, İkna, Jane Austen

12 Şubat, Hakan İşcen, Borges Çetesi

26 Şubat , Bariş İnce, Sarsıntı

Bu yıl Romanlari Kimlik incelemesi üzerinden okuyacağız.. 15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz

TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ / SABRİNA FRESKO Çarşamba, Cumartesi günleri 11.00-14.00
DOĞA VE GÜMÜŞ, OYUN 2. TAKI VE HEYKEL

Bu yıl Simya Takı ve Heykel atölyesinde OYUN VE OYUNCAKLARI  takı haline getirecek ve çok eğleneceğiz

Takı boyutu gereği bir stilizasyon sanatıdır, oyun da öyle.

 Stilize etmek yüzyıllardır değişik kültürlerin uğraşı olmuştur.

Atölye çalışmalarımızda her zamanki gibi konu , gümüş, ve diğer metal işleme teknikleri birlikte uygulanacak, stilizasyon yöntemlerinin yanı sıra soyut ifade çalışmalarımızda önemli bir yer tutacaktır ..

 

METİN OKUMALARI: EMRE ZEYTİNOĞLU 27 Şubat ÇARŞAMBA . SAAT 18.30-20.30
METİN OKUMALARI

27 Şubat Çarşamba saat 18.30-20.30

Romanlarda yer alan “estetik” ile ilgili ipuçları ve tanımlar Emre Zeytinoğlu Bu konuşmada, “estetik-özne-sanat” arasındaki ilişkileri açıkça ya da örtülü biçimde tanımlayan romanlardan söz edilecek ve buradan seçilen bölümler okunarak, felsefi ya da sanatsal metinlere yaptıkları göndermeler incelenecek. Bununla birlikte o romanların, dönemin koşulları çerçevesinde ideolojik eğilimleri de göz önünde tutularak, estetiği, özneyi ve dolayısıyla sanatı nasıl tanımladıkları üzerine yorumlar yapılacak. Ayrıca, romanların yaklaşımları arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar da konu edilecek. Konuşmada konu edilecek romanlardan bazı örnekler şunlardır: 1. Robinson Crusoe (Daniel Defoe) / Cuma / ya da Pasifik Arafı (Michel Tournier) 2. Oblomov (İvan Gonçarov) 3. Hayvanlaşan İnsan (Emile Zola) 4. Eser (Emile Zola) 5. El Greco’ya Mektuplar (Nikos Kazancakis) / Profil (Yorgo Seferis) 6. Genç Werther’in Acıları (Johann Wolfgang Von Goethe) / Herman Hesse / Gaston Bachelard 7. Kara Kitap (Orhan Pamuk) 8. Budala (Fyodor Dostoyevski) 9. Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Cinayet (Thomas de Quincey) NOT: Zamanın izin verdiği ölçüde, başka edebi örnekler de ele alınacak (Jean Genet, Jean Paul Sartre, Gombrowicz, Necatigil, Tanpınar gibi) ve sözü edilen eserlerin uzantısındaki farklı kuramsal metinlere başvurulacak.

“TÜRKİYE TARİHİ” ve “ORTAÇAĞ (Din, Tarih, Felsefe)SEDA BİNBAŞGİL 1, 8, 15, 22 Şubat Cuma. saat 18.00-20.00
“TÜRKİYE TARİHİ” semineri ve “ORTAÇAĞ (Din, Tarih, Felsefe)

1, 8, 15, 22 Şubat Cuma. saat 18.00-20.00 

TÜRKİYE TARİHİ semineri:Tarihte bilinen ilk Türkler, günümüzde Rusya sınırları içindeki Sibirya’da yaşayan göçebe bir halktı. Batıya göçtüler ve İslamı kabul ettiler, sonra da dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu’nu kurdular. 16. yüzyılda gücünün doruğundayken, sınırları Fas’tan İran’a, Polonya’nın güneyinden, Yemen’in güneyine kadar uzanıyordu. Sonra, iki yüzyıllık yavaş bir gerileme dönemine girdi; arkasından da, bir yüzyıl sürecek olan Batılılaşma çabaları geldi. Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşının bitimiyle yıkıldı ve Atatürk’ün liderliğini yaptığı Kurtuluş Savaşı’nın ardından da, pek yakında 95.yılını kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Atatürk devrimleri, İnönü dönemi, çok partili sisteme geçiş, darbeler, koalisyonlar derken, Türkiye birkaç ay önce de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti. Seminer, Türkiye tarihinin bu önemli dönüm noktalarını, değişik perspektiflerden ele almaya özen göstererek, özetleme çabası içinde olacaktır.

“ORTAÇAĞ  , Din, Tarih, Felsefe” semineri.

Roma İmparatorluğu önce küçülüp, sonra yıkılınca, Avrupa “Karanlık Çağ”a gömüldü. Yunan ve Roma’dan miras kalan kültürün çoğu yok oldu. Artık bilimin üzerindeki tek hakim “Kilise”ydi, ayakta kalabilen tek felsefe de, Hıristiyanlıkla uyumlu olduğu düşünülen Platonculuğun bir biçimi ve Aristoteles’in yaklaşımlarıydı. Hıristiyanlık belli ki kendisini doğrulamak için felsefi bir temele gereksinim duymuştu. Ancak kültür Avrupa’dan başka her yerde serpiliyordu. Özellikle Çin ve Japonya, şiir ve sanat alanlarında “Altın Çağ”larını yaşarken, Büyük İskender’in imparatorluğuna ait bazı topraklarda Yunan mirası, Avrupa’da olduğundan daha fazla itibar görüyordu. Klasik Yunan filozoflarının eserlerini koruyan ve tercüme eden Arap ve Pers alimler, altıncı yüzyıldan itibaren bu fikirleri İslami kültürle birleştirmeye başladılar. Ayrıca bu Müslüman topraklarda birçok Yahudi filozof, “Yahudi tektanrıcılık” ilkesini, Klasik Yunan terimleriyle açıklamaya çalıştı. İşte “Ortaçağ Felsefesi” semineri, inancın felsefeye egemen olduğu bu bin yıllık dönemde, Tanrı’nın varlığı, yaradılışın anlamı gibi konuları irdeleyen, Hıristiyan, İslam, Yahudi ve bunlara temel oluşturan Bizans felsefelerini ele alacaktır. Ortaçağ ve üç İbrahimî dinin, tarihî gelişimini inceleyerek başlayacak olan bu seminer, Hippolu St. Augustinus, Boethius, İbn Sina, Anselmus, İbn Rüşd, Moses Maimonides, Mevlana Celaleddin Rumi, Nikolas von Kues ve Desiderius Erasmus gibi, dönemin inanç ve düşüncesini şekillendirmiş olan önemli filozofları ele alarak devam edecektir. 

FELSEFE: FERDA KESKİN 2, 9, 16, 23 Şubat Cumartesi saat 14.00-16.00
Foucault FELSEFESİ

 FELSEFE

Foucault Felsefesi

Bu seminer dizisinde Michel Foucault'nun kendi eser bütünü hakkında yapmış olduğu yorumlardan hareketle genel bir kavramsal çerçeve oluşturulacak ve bu çerçeveden hareketle söz konusu eserlerin öne çıkanları yakından okunacaktır. Söylem, iktidar ve öznellik kavramlarını merkeze alan bu okuma, Foucault'nun eserleriyle ilgili olarak yapılan geleneksel dönemlendirmeleri reddetmeyi ve Foucault'yu bütünsel ve süreklilik arz eden bir şema çerçevesinde anlamlandırmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Bu şemanın kendisinin ise radikal bir politik tavırlarla bütünleştiği savunulacaktır.

 
SİMYA GALERİ
 

Muallim Naci Caddesi No 51 Ortaköy İstanbul Tel: +90 (212) 259 7740 veya 48  info@simyagaleri.com - www.simyagaleri.com - www.sabrinafresko.comMail listemizden çıkmak için tıklayınız.