TAKILABİLİR HEYKELLER....HEYKELLER
  www.simyagaleri.com
 
 
Nisan 2018-SİMYA GALERİ SEMİNER PROGRAMI
PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   CUMA   CUMARTESİ  
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
13.45-15.45
Çağdaş Sanat
Seda Yavuz
   
11.00-14.00
TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
SABRİNA FRESKO
   
10:30 - 13:30
TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
SABRİNA FRESKO
 
                   
16.00-18.00
SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR?
Doc Serap Yüzgüller
         
                   
   
OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR
ASUMAN K. BÜKE
 
18.30-20.30
FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALARI
EMRE ZEYTİNOĞLU
 
18.30-20.30
BİDÜNYA SİNEMA VE BiSürü KİTAP.
SEDA BİNBAŞGİL
   
                   
 
DOÇ SEDA YAVUZ : ÇAĞDAŞ SANAT
DOÇ SERAP YÜZGÜLLER : SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR
Asuman K. Büke : Okumak İstediklerimiz
SABRİNA FRESKO : TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
  :  
EMRE ZEYTİNOĞLU : FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALAR
Seda Binbaşgil : BiDünya Sinema ve BiSürü Kitap

Simya Galeri  Seminer Programı                       www.simyagaleri.com

-ÇAĞDAŞ SANAT:  DOÇ SEDA YAVUZ.

2, 9, 16, 30 NisanPazartesi saat 13.45-15.45

02.Nisan Dadacılık: Duchamps-Man Ray-Tzara.

09.Nisan Gerçeküstücülük: Yeni bir gerçeklik mi?

16 Nisan Modern Heykel 1: Brancusi ve soyutlama

23 Nisan Modern Heykel 2: Giacometti'nin figür dünyası

30 Nisan Rus Avangardlar

Sanat Yapıtı Sözünü Nasıl İletir?: Doç Serap Yüzgüller.

2, 9, 16, 30 Nisan Pazartesi saat 16.00-18.00

Mit ve Din Ekseninde Kadın cinsiyetinin inşaası.

OKUMAK İSTEDİKLERİMİZ.Asuman K. Büke.

SALI SAAT 18.30-20.30.

10 Nisan Gaye Boralıoğlu, Dünyadan Aşağı.

24 Nisan Oya Baydar, Yolun sonundaki ev

8 Mayıs, Suat Derviş, Ankara Maphusu

15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz  

METİN OKUMALARI: FELSEFE. Emre Zeytinoğlu.

11 Nisan Çarşamba saat 18.30-20.30.

Sanat ve Zanaat

_BİDÜNYA SİNEMA,SEDA BİNBAŞGİL.

Cuma saat 18.00-20.00

13 Nisan Cuma Epiküros, Pyrrhon

27 Nisan Cuma Orta Çağ Filozofları, Hippolu St. Auugustinus, Boethius

_BİSürü KİTAP SEDA BİNBAŞGİL. CUMA 18.00

6 Nisan Cuma Kanada Devam

20 Nisan Cuma Avustralya, Yeni Zelanda.

._TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ, SABRİNA FRESKO.

Çarşamba ve veya Cumartesi günleri saat 11.00-14.00

info@simyagaleri.com, 02122597740 veya 48 www.simyagaleri.com

 

 

 

SEMİNERLER MAYIS  2018 SONUNA KADAR SÜRECEKTİR                       (0212) 259 7740                info@simyagaleri.com

SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR? DOÇ SERAP YÜZGÜLLER 2, 9, 16, 30 Nisan Pazartesi saat 16.00-18.00
Sanat Yapıtı Sözünü nasıl İletir?

SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR?  DOÇ. DR. SERAP YÜZGÜLLER.

Mit ve Din Ekseninde Kadın cinsiyetinin inşaası   

Sanat tarihi, kronolojik bir dizge içinde okunduğunda en genel anlamıyla bir üslup (biçem) tarihidir. Birbirini izleyen ve birbirine tepki olarak ortaya çıkan üsluplar (ya da akımlar), bağlı oldukları çağın karakteristiğinden kopuk değildir; ancak bazı ustalar vardır ki üretim açısından içinde yer aldıkları üslubun temel niteliklerini en çarpıcı biçimde yansıtırken bir yandan da özgül sanat anlayışları ile seçkinleşirler. Bu durum, sanatçı-yapıt-izleyici eksenininde katharsis'e uzanan yolun başlıca eşlikçisidir. Birbirinden üslup, çağ, malzeme, teknik gibi birçok açıdan ayrılan ustaları aynı yolda buluşturan belki de katharsis yolundaki bu ortaklaşmadır. Simya Galeri'de gerçekleştireceğimiz bu seminerlerde, belirli temalar üzerinden (dışavurum, jest, lirik anlatım, işaret, sembol, acı, doğa, perspektif, geleneksel-gelenek-dışı vd.) birbirinden farklı dönemlerde üretimde bulunmuş sanatçıları benzer bir "sezgi"de buluşturan yapıtları tartışmaya açacağız. İzleyeceğimiz yöntem bağlamında, Giotto ile Turner'ın, Velazquez ile Van Gogh'un, bir Pompei freski ile Bernini'nin, Ingres ile Henry Moore'un yapıtları aynı tema bağlamında bir araya gelecek ve ele alınan yapıtlar üslup, biçim, içerik, anlam, teknik, malzeme gibi özellikleri açısından tartışılacaktır.

ÇAĞDAŞ SANAT. DOÇ SEDA YAVUZ 2, 9, 16, 30 Nisan Pazartesi 13:45-15.45
ÇAĞDAŞ SANAT. 2, 9, 16, 30 Nisan

 Pazartesi saat 13.45-15.45

02.Nisan Dadacılık: Duchamps-Man Ray-Tzara.

09.Nisan Gerçeküstücülük: Yeni bir gerçeklik mi?

16 Nisan Modern Heykel 1: Brancusi ve soyutlama

23 Nisan Modern Heykel 2: Giacometti'nin figür dünyası

30 Nisan Rus Avangardlar 

Dünya müzelelerinde yeni sergiler, müze mimarisindeki yeni akımlar ve sergilenen sanat eserleriyle etkileşimleri.  Modernizmi 19.yy'da yaşayan ve ciddi bir geleneğe sahip Avrupa sanatı Türkiy'de nasıl ve ne zaman yankısını buldu? Modernizmin ruhunu heykel sanatında kavrayabilmek için,heykeltraşlar resim sanatının kırılmalarını kavrayabilmek için Soyut dışavurumcularla (Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline,Mark Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhardt)  başlayan serüven, çağdaş sanatı nasıl etkiledi. Kavramsal sanat(Joseph KOsuth, Art & Language'dan Abramovich'e uzanan sanatçılar , Kiefer, Ai Wei Wei , Sabancı müzesi sergisi, dünyada güncel sergiler, Simya Çağdaş Sanat seminerinin  konuları olacak). İstanbul'da ilginç sergiler gezilecek ve yorumlanacak.

OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR. ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT 10, 24, Nisan saat 18.30-20.30. 15 günde 1
ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT

SALI SAAT 18.30-20.30. 

 10 Nisan Gaye Boralıoğlu, Dünyadan Aşağı.

24 Nisan Oya Baydar, Yolun sonundaki ev

8 Mayıs, Suat Derviş, Ankara Maphusu

15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz

TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ / SABRİNA FRESKO Çarşamba, Cumartesi günleri 11.00-14.00
DOĞA VE GÜMÜŞ, ÇİZGİ KARAKTERLER. TAKI VE HEYKEL

Bu yıl Simya Takı ve Heykel atölyesinde doğayı çalışacağız

Takı boyutu gereği bir stilizasyon sanatıdır, doğayı stilize etmek yüzyıllardır değişik kültürlerin uğraşı olmuştur.

Atölye çalışmalarımızda her zamanki gibi konu , gümüş, ve diğer metal işleme teknikleri birlikte uygulanacak, stilizasyon yöntemlerinin yanı sıra soyut ifade çalışmalarımızda önemli bir yer tutacaktır ..

 

FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALARI:EMRE ZEYTİNOĞLU 11 Nisan Çarşamba 2018, saat 18.30-20.30
FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALARI

Sanat, Zanaat

BİDÜNYA SİNEMA ve BiSürüKitap. SEDA BİNBAŞGİL BiSürü Kitap 6, 20 Nisan. BiDünya Sinema:13, 27 Nisan Cuma. saat 18.00-20.00
BİDÜNYA SİNEMA VE BİSürüKİTAP..

Seda Binbaşgil ile Cuma akşamları

_ BİDÜNYA SİNEMA, bir hafta BİSürü KİTAP seminerlerini gerçekleştireceğiz. 

BiDünyaSinema'da, iki senedir yapılmakta olan "uluslararası sinema" semineri, Avrupa, Orta Asya Cumhuriyetleri, Kanada ve Okyanusya ile devam edip, finali Türkiye sineması ile yapacak.

BiSürüKitap'da ise, Antik Çağ ve Orta Çağ felsefesine giriş yapılırken, gözler hem Batı hem de Doğu'ya çevrilecek, konular çeşitli filmlerle görsel olarak da desteklenecek.

_BİDÜNYA SİNEMA,SEDA BİNBAŞGİL. CUMA, SAAT 18.00-20.00

Cuma saat 18.00-20.00 13 Nisan Cuma Epiküros, Pyrrhon 27 Nisan Cuma Orta Çağ Filozofları, Hippolu St. Auugustinus, Boethius _BİSürü KİTAP SEDA BİNBAŞGİL. CUMA 18.00 6 Nisan Cuma Kanada Devam 20 Nisan Cuma Avustralya, Yeni Zelanda.  

 

 
SİMYA GALERİ
 

Muallim Naci Caddesi No 51 Ortaköy İstanbul Tel: +90 (212) 259 7740 veya 48  info@simyagaleri.com - www.simyagaleri.com - www.sabrinafresko.comMail listemizden çıkmak için tıklayınız.