TAKILABİLİR HEYKELLER....HEYKELLER
  www.simyagaleri.com
 
 
Şubat 2018-SİMYA GALERİ SEMİNER PROGRAMI
PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   CUMA   CUMARTESİ  
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
13.45-15.45
Çağdaş Sanat
Seda Yavuz
     
11.00-14.00
TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
SABRİNA FRESKO
     
10:30 - 13:30
TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
SABRİNA FRESKO
 
                   
16.00-18.00
SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR?
Doc Serap Yüzgüller
                 
                   
   
OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR
ASUMAN K. BÜKE
 
18.30-20.30
FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALARI
EMRE ZEYTİNOĞLU
 
18.30-20.30
BİDÜNYA SİNEMA VE BiSürü KİTAP.
SEDA BİNBAŞGİL
     
                   
 
DOÇ SEDA YAVUZ : ÇAĞDAŞ SANAT
DOÇ SERAP YÜZGÜLLER : SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR
Asuman K. Büke : Okumak İstediklerimiz
SABRİNA FRESKO : TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
  :  
EMRE ZEYTİNOĞLU : FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALAR
Seda Binbaşgil : BiDünya Sinema ve BiSürü Kitap

Simya Galeri  Seminer Programı                       www.simyagaleri.com

-ÇAĞDAŞ SANAT:  DOÇ SEDA YAVUZ.

5, 12, 19, 26  Şubat Pazartesi saat 13.45-15.45

5 Şubat Empresyonizm 1: Manet-Monet-Renoir.

12 Şubat Emresyonizm 2: resimde Degas müzikte Debussy.

19 Şubat Bir post empresyonist: Cezanne.

26 Şubat , Kübizm, Picasso

-SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR? DOÇ.  SERAP YÜZGÜLLER. 

5, 12, 19, 26 Şubat PAZARTESİ SAAT 16.00-18.00

Şubat ayı Seminerlerimizde, Kendini Tanımak mı, Kendini Tanımlamak mı, sorularından yola çıkarak, Otoportre üretiminin birey-sanatçı  ilişkisi bağlamında hangi uğraklardan geçtiğini ele alacağız. Bu Yolculukta  kendisini bir dini sahnedeki topluluğun içine katarak izleyicisine bakışlarıyla 'Buradayım' diyen sanatçıdan( Boticelli, Mantegna, Rafaello) gibi, tuvaline 'Ben de burafdayım' yazısını koyan sanatçıya (Jan van Eyck); Kendi imgesini geleneksel İsa imgesiyle yeniden yaratan sanatçıdan (Dürer) varoluşunu tuvale geçiren sanatçıya ( Rembrandt, Caravaggio, gibi) resme ilişkin deneylerini kendi imgesi üzerinden deneyimleyen sanatçıdan (Cesanne) gibi, varoluşsal sancılarını tuvale taşıyan sanatçıya ( Van Gogh, Egon Schiele)degin sanat tarihinin farklı dönemlerinden ustaların yapıtlarına yakın bakışla dahil olacağız.

-OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR, ASUMAN K: BÜKE.

6, 20 Şubat Ocak SALI SAAT 18.30-20.30.

6 Şubat Jean Paul Didierlaurent. 6.27 Treni.

20 Şubat, Aydın Büke, Bach

15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz

- FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALARı

  EMRE ZEYTİNOĞLU. ÇARŞAMBA SAAT 18.30-20.30

21 Şubat Perşembe: Kant'a rağmen Felsefe yapılamaz.

  Çağdaş Sanat üzerine yazılmış metinler  

_BİDÜNYA SİNEMA,SEDA BİNBAŞGİL.

Cuma saat 18.00-20.00

 9, 02, 18 Portekiz Sinemasi

23, 02, 18 Kafkas Sineması. Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan

_BİSürü KİTAP SEDA BİNBAŞGİL. CUMA 18.00

2.02.18 Platon

16. 02. 18 Aristoteles, Kinikler. Sinoplu Diojen

._TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ, SABRİNA FRESKO.

Çarşamba ve veya Cumartesi günleri saat 11.00-14.00

info@simyagaleri.com, 02122597740 veya 48 www.simyagaleri.com

 

SEMİNERLER MAYIS  2018 SONUNA KADAR SÜRECEKTİR                       (0212) 259 7740                info@simyagaleri.com

SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR? DOÇ SERAP YÜZGÜLLER 5, 12, 19, 26 Şubat Pazartesi saat 16.00-18.00
Sanat Yapıtı Sözünü nasıl İletir?

SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR?  DOÇ. DR. SERAP YÜZGÜLLER.

Şubat ayı Seminerlerimizde, Kendini Tanımak mı, Kendini Tanımlamak mı, sorularından yola çıkarak, Otoportre üretiminin birey-sanatçı ilişkisi bağlamında hangi uğraklardan geçtiğini ele alacağız. Bu Yolculukta kendisini bir dini sahnedeki topluluğun içine katarak izleyicisine bakışlarıyla 'Buradayım' diyen sanatçıdan( Boticelli, Mantegna, Rafaello) gibi, tuvaline 'Ben de burafdayım' yazısını koyan sanatçıya (Jan van Eyck); Kendi imgesini geleneksel İsa imgesiyle yeniden yaratan sanatçıdan (Dürer) varoluşunu tuvale geçiren sanatçıya ( Rembrandt, Caravaggio, gibi) resme ilişkin deneylerini kendi imgesi üzerinden deneyimleyen sanatçıdan (Cesanne) gibi, varoluşsal sancılarını tuvale taşıyan sanatçıya ( Van Gogh, Egon Schiele)degin sanat tarihinin farklı dönemlerinden ustaların yapıtlarına yakın bakışla dahil olacağız.

Sanat tarihi, kronolojik bir dizge içinde okunduğunda en genel anlamıyla bir üslup (biçem) tarihidir. Birbirini izleyen ve birbirine tepki olarak ortaya çıkan üsluplar (ya da akımlar), bağlı oldukları çağın karakteristiğinden kopuk değildir; ancak bazı ustalar vardır ki üretim açısından içinde yer aldıkları üslubun temel niteliklerini en çarpıcı biçimde yansıtırken bir yandan da özgül sanat anlayışları ile seçkinleşirler. Bu durum, sanatçı-yapıt-izleyici eksenininde katharsis'e uzanan yolun başlıca eşlikçisidir. Birbirinden üslup, çağ, malzeme, teknik gibi birçok açıdan ayrılan ustaları aynı yolda buluşturan belki de katharsis yolundaki bu ortaklaşmadır. Simya Galeri'de gerçekleştireceğimiz bu seminerlerde, belirli temalar üzerinden (dışavurum, jest, lirik anlatım, işaret, sembol, acı, doğa, perspektif, geleneksel-gelenek-dışı vd.) birbirinden farklı dönemlerde üretimde bulunmuş sanatçıları benzer bir "sezgi"de buluşturan yapıtları tartışmaya açacağız. İzleyeceğimiz yöntem bağlamında, Giotto ile Turner'ın, Velazquez ile Van Gogh'un, bir Pompei freski ile Bernini'nin, Ingres ile Henry Moore'un yapıtları aynı tema bağlamında bir araya gelecek ve ele alınan yapıtlar üslup, biçim, içerik, anlam, teknik, malzeme gibi özellikleri açısından tartışılacaktır.

ÇAĞDAŞ SANAT. DOÇ SEDA YAVUZ 5, 12, 19, 26 Şubat Pazartesi 13:45-15.45
ÇAĞDAŞ SANAT

 Pazartesi saat 13.45-15.45

5 Şubat Empresyonizm 1: Manet-Monet-Renoir.

12 Şubat Emresyonizm 2: resimde Degas müzikte Debussy.

19 Şubat Bir post empresyonist: Cezanne.

26 Şubat , Kübizm, Picasso  

Dünya müzelelerinde yeni sergiler, müze mimarisindeki yeni akımlar ve sergilenen sanat eserleriyle etkileşimleri.  Modernizmi 19.yy'da yaşayan ve ciddi bir geleneğe sahip Avrupa sanatı Türkiy'de nasıl ve ne zaman yankısını buldu? Modernizmin ruhunu heykel sanatında kavrayabilmek için,heykeltraşlar resim sanatının kırılmalarını kavrayabilmek için Soyut dışavurumcularla (Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline,Mark Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhardt)  başlayan serüven, çağdaş sanatı nasıl etkiledi. Kavramsal sanat(Joseph KOsuth, Art & Language'dan Abramovich'e uzanan sanatçılar , Kiefer, Ai Wei Wei , Sabancı müzesi sergisi, dünyada güncel sergiler, Simya Çağdaş Sanat seminerinin  konuları olacak). İstanbul'da ilginç sergiler gezilecek ve yorumlanacak.

OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR. ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT 6, 20 Şubat saat 18.30-20.30. 15 günde 1
ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT

SALI SAAT 18.30-20.30. 

6 Şubat Jean Paul Didierlaurent. 6.27 Treni.

20 Şubat, Aydın Büke, Bach.

15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz

TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ / SABRİNA FRESKO Çarşamba, Cumartesi günleri 11.00-14.00
DOĞA VE GÜMÜŞ, ÇİZGİ KARAKTERLER. TAKI VE HEYKEL

Bu yıl Simya Takı ve Heykel atölyesinde doğayı ve   Cartoons, Çizgi karakterleri .konu alacağız..  bizi en çok etkileyen çiçek, böcek, deniz bundan sonraki çalışmalarımızın ve sergimizin konusunu oluşturacak:)

Takı boyutu gereği bir stilizasyon sanatıdır, doğayı stilize etmek yüzyıllardır değişik kültürlerin uğraşı olmuştur.

Atölye çalışmalarımızda her zamanki gibi konu , gümüş, ve diğer metal işleme teknikleri birlikte uygulanacak, stilizasyon yöntemlerinin yanı sıra soyut ifade çalışmalarımızda önemli bir yer tutacaktır ..

Bu 2018 Mayıs ayında Doğa konusundaki çalışmalarımızı sergilemeyi düşünüyoruz..

FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALARI:EMRE ZEYTİNOĞLU 21 Şubat Çarşamba 2018, saat 18.30-20.30
FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALARI

Aralık ayı içinde yapılacak olan ve iki haftaya yayılacak konuşmada, Antik Yunan düşüncesinden gelen, Ortaçağ ve Rönesans’ı kat ederek günümüze kadar gelen süreçte “sanat” ile ilgili seçilmiş metinlerden bazı bölümler okunacak ve bunlar arasında devam eden bağlantılar anlatılacaktır. 1. Hafta: Platon ve Aristoteles’ten başlayan ve Plotinos’un Yeni-Platonculuk aşamasına kadar gelen ve oradan da Aziz Augustinus’un panteist düşüncesine varan süreçten metinlere yer verilecek ve bunun sanat ile ilişkisi konuşulacaktır. 2. Hafta: Ortaçağ ve Rönesans’tan devam ederek, Modern dönem estetiğine ait metinlere varılacak ve buradan da Çağdaş Sanat üzerine yazılmış metinler konu edilecektir.

BİDÜNYA SİNEMA ve BiSürüKitap. SEDA BİNBAŞGİL BiSürü Kitap 2, 16 , Şubat. BiDünya Sinema:9, 23 Şubat Cuma. saat 18.00-20.00
BİDÜNYA SİNEMA VE BİSürüKİTAP..

Seda Binbaşgil ile Cuma akşamları

_ BİDÜNYA SİNEMA, bir hafta BİSürü KİTAP seminerlerini gerçekleştireceğiz. 

BiDünyaSinema'da, iki senedir yapılmakta olan "uluslararası sinema" semineri, Avrupa, Orta Asya Cumhuriyetleri, Kanada ve Okyanusya ile devam edip, finali Türkiye sineması ile yapacak.

BiSürüKitap'da ise, Antik Çağ ve Orta Çağ felsefesine giriş yapılırken, gözler hem Batı hem de Doğu'ya çevrilecek, konular çeşitli filmlerle görsel olarak da desteklenecek.

_BİDÜNYA SİNEMA,SEDA BİNBAŞGİL. CUMA, SAAT 18.00-20.00

9, 02, 18 Portekiz Sinemasi

23, 02, 18 Kafkas Sineması. Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan  

_BİSürü KİTAP SEDA BİNBAŞGİL. CUMA 18.00-20.00

2.02.18 Platon.

16. 02. 18 Aristoteles, Kinikler. Sinoplu Diojen  

 

 
SİMYA GALERİ
 

Muallim Naci Caddesi No 51 Ortaköy İstanbul Tel: +90 (212) 259 7740 veya 48  info@simyagaleri.com - www.simyagaleri.com - www.sabrinafresko.comMail listemizden çıkmak için tıklayınız.