SİMYA GALERİ
  TAKILABİLİR HEYKELLER....HEYKELLER Mutlu yıllar)
  www.simyagaleri.com
 
 
Ocak 2018-SİMYA GALERİ SEMİNER PROGRAMI
PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   CUMA   CUMARTESİ  
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
13.45-15.45
Çağdaş Sanat
Seda Yavuz
     
11.00-14.00
TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
SABRİNA FRESKO
     
10:30 - 13:30
TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
SABRİNA FRESKO
 
                   
16.00-18.00
SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR?
Doc Serap Yüzgüller
                 
                   
   
OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR
ASUMAN K. BÜKE
 
18.30-20.30
FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALAR
EMRE ZEYTİNOĞLU
 
18.30-20.30
BİDÜNYA SİNEMA VE BiSürü KİTAP.
SEDA BİNBAŞGİL
     
                   
 
YRD DOÇ SEDA YAVUZ : ÇAĞDAŞ SANAT
DOÇ SERAP YÜZGÜLLER : SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR
ASUMAN K. BÜKE : OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR
SEDA BİNBAŞGİL : BİDÜNYA SİNEMA VE BİSürü KİTAP
SABRİNA FRESKO : TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
  :  
EMRE ZEYTİNOĞLU : FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALAR
  :  
  :  

Simya Galeri  Seminer Programı                       www.simyagaleri.com

-ÇAĞDAŞ SANAT:  DOÇ SEDA YAVUZ.

 

8, 15,22, 29 Ocak Pazartesi saat 14.00-16.00

 

 

 8 Ocak Fotoğraf ve 19. yüzyıldaki sanatsal değişimler.

15 Ocak Empresyonizm 1: Manet-Monet-Renoir.

22 Ocak Emresyonizm 2: resimde Degas müzikte Debussy.

29 Ocak Bir post empresyonist: Cezanne.

-SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR? DOÇ. DR. SERAP YÜZGÜLLER. 

8,15,22, 29 Ocak PAZARTESİ SAAT 16.00-18.00

8 Ocak Pazartesi: Peter Paul Rubens'in sanatı ve Rembrandt ile karşılaştırma.

15 Ocak Pazartesi: Barok heykelin en önemli ismi Gian Lorenzo Bernini, Rönesans heykeli ile Barok heykelin karşılaştırılması.

22 Ocak Pazartesi: Sanatta Deformasyon 1: Maniyerist üslup (Pontormo, Parmigianino, Rosso Fiorentino, El Greco).

29 Ocak Pazartesi: Sanatta Deformasyon 2: Ingres'den Picasso'ya "biçimi bozanlar"  

-OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR, ASUMAN K: BÜKE.

9, 23 Ocak SALI SAAT 18.30-20.30.

9 Ocak: Gılgamış Destanı, Sait Maden çevirisi, İş bk yayınları. Gilgameş, Muazzez ilmiye Çığ.

23 Ocak Melih Cevdet Anday, Destan şiirleri

6 Şubat Jean Paul Didierlaurent. 6.27 Treni

15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz

- FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALARı

  EMRE ZEYTİNOĞLU. ÇARŞAMBA SAAT 18.30-20.30

10 ve 24 Ocak  Çarşamba: Ortaçağ ve Rönesans’tan devam ederek, Modern dönem estetiğine ait metinlere varılacak ve buradan da Çağdaş Sanat üzerine yazılmış metinler konu edilecektir. 18.30-20.30 

_BİDÜNYA SİNEMA,SEDA BİNBAŞGİL.

Cuma saat 18.00-20.00

05.01.18: 6.BiDünya Sinema: Kafkasya (Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan)  

19.01.18: 7.BiDünya Sinema: Kanada

_BİSürü KİTAP SEDA BİNBAŞGİL. CUMA 18.00

12.01.18: 7.BiSürüKitap: Stoacılık, Epiktetus, Çiçero, Seneca  

09.02.18: 8.BiSürüKitap: Epiküros, Pyrrhon

._TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ, SABRİNA FRESKO.

Çarşamba ve veya Cumartesi günleri saat 11.00-14.00

info@simyagaleri.com, 02122597740 veya 48 www.simyagaleri.com

 

SEMİNERLER MAYIS  2018 SONUNA KADAR SÜRECEKTİR                       (0212) 259 7740                info@simyagaleri.com

SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR? DOÇ SERAP YÜZGÜLLER 8, 15, 22, 29 Ocak Pazartesi saat 16.00-18.00
Sanat Yapıtı Sözünü nasıl İletir?

SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR?  DOÇ. DR. SERAP YÜZGÜLLER.

8 Ocak Pazartesi: Peter Paul Rubens'in sanatı ve Rembrandt ile karşılaştırma.

15 Ocak Pazartesi: Barok heykelin en önemli ismi Gian Lorenzo Bernini, Rönesans heykeli ile Barok heykelin karşılaştırılması.

22 Ocak Pazartesi: Sanatta Deformasyon 1: Maniyerist üslup (Pontormo, Parmigianino, Rosso Fiorentino, El Greco).

29 Ocak Pazartesi: Sanatta Deformasyon 2: Ingres'den Picasso'ya "biçimi bozanlar"  

Sanat tarihi, kronolojik bir dizge içinde okunduğunda en genel anlamıyla bir üslup (biçem) tarihidir. Birbirini izleyen ve birbirine tepki olarak ortaya çıkan üsluplar (ya da akımlar), bağlı oldukları çağın karakteristiğinden kopuk değildir; ancak bazı ustalar vardır ki üretim açısından içinde yer aldıkları üslubun temel niteliklerini en çarpıcı biçimde yansıtırken bir yandan da özgül sanat anlayışları ile seçkinleşirler. Bu durum, sanatçı-yapıt-izleyici eksenininde katharsis'e uzanan yolun başlıca eşlikçisidir. Birbirinden üslup, çağ, malzeme, teknik gibi birçok açıdan ayrılan ustaları aynı yolda buluşturan belki de katharsis yolundaki bu ortaklaşmadır. Simya Galeri'de gerçekleştireceğimiz bu seminerlerde, belirli temalar üzerinden (dışavurum, jest, lirik anlatım, işaret, sembol, acı, doğa, perspektif, geleneksel-gelenek-dışı vd.) birbirinden farklı dönemlerde üretimde bulunmuş sanatçıları benzer bir "sezgi"de buluşturan yapıtları tartışmaya açacağız. İzleyeceğimiz yöntem bağlamında, Giotto ile Turner'ın, Velazquez ile Van Gogh'un, bir Pompei freski ile Bernini'nin, Ingres ile Henry Moore'un yapıtları aynı tema bağlamında bir araya gelecek ve ele alınan yapıtlar üslup, biçim, içerik, anlam, teknik, malzeme gibi özellikleri açısından tartışılacaktır.

ÇAĞDAŞ SANAT. DOÇ SEDA YAVUZ 8, 15,22, 29 Ocak Pazartesi 13:45-15.45
ÇAĞDAŞ SANAT

8, 15, 22, 29 Ocak  Pazartesi saat 13.45-15.45

8 Ocak Fotoğraf ve 19. yüzyıldaki sanatsal değişimler.

15 Ocak Empresyonizm 1: Manet-Monet-Renoir.

22 Ocak Emresyonizm 2: resimde Degas müzikte Debussy.

29 Ocak Bir post empresyonist: Cezanne.  

Dünya müzelelerinde yeni sergiler, müze mimarisindeki yeni akımlar ve sergilenen sanat eserleriyle etkileşimleri.  Modernizmi 19.yy'da yaşayan ve ciddi bir geleneğe sahip Avrupa sanatı Türkiy'de nasıl ve ne zaman yankısını buldu? Modernizmin ruhunu heykel sanatında kavrayabilmek için,heykeltraşlar resim sanatının kırılmalarını kavrayabilmek için Soyut dışavurumcularla (Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline,Mark Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhardt)  başlayan serüven, çağdaş sanatı nasıl etkiledi. Kavramsal sanat(Joseph KOsuth, Art & Language'dan Abramovich'e uzanan sanatçılar , Kiefer, Ai Wei Wei , Sabancı müzesi sergisi, dünyada güncel sergiler, Simya Çağdaş Sanat seminerinin  konuları olacak). İstanbul'da ilginç sergiler gezilecek ve yorumlanacak.

OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR. ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT 9, 23 Ocak saat 18.30-20.30. 15 günde 1
ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT

SALI SAAT 18.30-20.30. 

9 Ocak: Gılgamış Destanı, Sait Maden çevirisi, İş bk yayınları. Gilgameş, Muazzes ilmiye Çığ.

23 Ocak, Melih Cevdet Anday, Destan şiirleri

6 Şubat, Jean Paul Didierlaurent. 6.27 Treni.

15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz

TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ / SABRİNA FRESKO Çarşamba, Cumartesi günleri 11.00-14.00
DOĞA VE GÜMÜŞ, ÇİZGİ KARAKTERLER. TAKI VE HEYKEL

Bu yıl Simya Takı ve Heykel atölyesinde doğayı ve   Cartoons, Çizgi karakterleri .konu alacağız..  bizi en çok etkileyen çiçek, böcek, deniz bundan sonraki çalışmalarımızın ve sergimizin konusunu oluşturacak:)

Takı boyutu gereği bir stilizasyon sanatıdır, doğayı stilize etmek yüzyıllardır değişik kültürlerin uğraşı olmuştur.

Atölye çalışmalarımızda her zamanki gibi konu , gümüş, ve diğer metal işleme teknikleri birlikte uygulanacak, stilizasyon yöntemlerinin yanı sıra soyut ifade çalışmalarımızda önemli bir yer tutacaktır ..

Bu 2018 Mayıs ayında Doğa konusundaki çalışmalarımızı sergilemeyi düşünüyoruz..

FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALARI:EMRE ZEYTİNOĞLU 10 ve 24 Ocak Çarşamba 2017, saat 18.30-20.30
FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALARI

Aralık ayı içinde yapılacak olan ve iki haftaya yayılacak konuşmada, Antik Yunan düşüncesinden gelen, Ortaçağ ve Rönesans’ı kat ederek günümüze kadar gelen süreçte “sanat” ile ilgili seçilmiş metinlerden bazı bölümler okunacak ve bunlar arasında devam eden bağlantılar anlatılacaktır. 1. Hafta: Platon ve Aristoteles’ten başlayan ve Plotinos’un Yeni-Platonculuk aşamasına kadar gelen ve oradan da Aziz Augustinus’un panteist düşüncesine varan süreçten metinlere yer verilecek ve bunun sanat ile ilişkisi konuşulacaktır. 2. Hafta: Ortaçağ ve Rönesans’tan devam ederek, Modern dönem estetiğine ait metinlere varılacak ve buradan da Çağdaş Sanat üzerine yazılmış metinler konu edilecektir.

BİDÜNYA SİNEMA ve BiSürüKitap. SEDA BİNBAŞGİL BiSürü Kitap 12 Ocak BiDünya Sinema5, 19 Ocak Cuma. saat 18.00-20.00
BİDÜNYA SİNEMA VE BİSürüKİTAP..

Seda Binbaşgil ile Cuma akşamları

_ BİDÜNYA SİNEMA, bir hafta BİSürü KİTAP seminerlerini gerçekleştireceğiz. 

BiDünyaSinema'da, iki senedir yapılmakta olan "uluslararası sinema" semineri, Avrupa, Orta Asya Cumhuriyetleri, Kanada ve Okyanusya ile devam edip, finali Türkiye sineması ile yapacak.

BiSürüKitap'da ise, Antik Çağ ve Orta Çağ felsefesine giriş yapılırken, gözler hem Batı hem de Doğu'ya çevrilecek, konular çeşitli filmlerle görsel olarak da desteklenecek.

_BİDÜNYA SİNEMA,SEDA BİNBAŞGİL. CUMA, SAAT 18.00-20.00

05.01.18: 6.BiDünya Sinema: Kafkasya (Gürcistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan)

19.01.18: 7.BiDünya Sinema: Kanada  

_BİSürü KİTAP SEDA BİNBAŞGİL. CUMA 18.00-20.00

12.01.18: 7.BiSürüKitap: Stoacılık, Epiktetus, Çiçero, Seneca 09.02.18: 8.BiSürüKitap: Epiküros, Pyrrhon  

 
SİMYA GALERİ
 

Muallim Naci Caddesi No 51 Ortaköy İstanbul Tel: +90 (212) 259 7740 veya 48  info@simyagaleri.com - www.simyagaleri.com - www.sabrinafresko.comMail listemizden çıkmak için tıklayınız.