SİMYA GALERİ
  TAKILABİLİR HEYKELLER....HEYKELLER
  www.simyagaleri.com
Sabrina Fresko  
 
Ekim 2017-SİMYA GALERİ SEMİNER PROGRAMI
PAZARTESİ   SALI   ÇARŞAMBA   CUMA   CUMARTESİ  
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
14.00-16.00
Çağdaş Sanat
Seda Yavuz
     
10:30 - 13:30
TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
SABRİNA FRESKO
     
10:30 - 13:30
TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
SABRİNA FRESKO
 
                   
16.00-18.00
SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR
YRD Doc Serap Yüzgüller
                 
                   
   
OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR
ASUMAN K. BÜKE
 
18.30-20.30
FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALAR
EMRE ZEYTİNOĞLU
 
18.00-20.00
BİDÜNYA SİNEMA VE BiSürü KİTAP.
SEDA BİNBAŞGİL
     
 
YRD DOÇ SEDA YAVUZ : ÇAĞDAŞ SANAT
YRD DOÇ SERAP YÜZGÜLLER : SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR
ASUMAN K. BÜKE : OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR
SEDA BİNBAŞGİL : BİDÜNYA SİNEMA VE BİSürü KİTAP
SABRİNA FRESKO : TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ
  :  
EMRE ZEYTİNOĞLU : FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALAR
  :  
  :  

Simya Galeri  Seminer Programı                       www.simyagaleri.com

-ÇAĞDAŞ SANAT: YRD DOÇ SEDA YAVUZ.

4, 11, 18, 25 ARALIK

-SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR? YRD. DOÇ. DR. SERAP YÜZGÜLLER. PAZARTESİ SAAT 16.00-18.00

2, 9, 16, 23 EKİM

2 EKİM DIŞAVURUM Giotto, Grünewald, Turner, Van Gogh ve Picasso'nun yapıtlarını jest, ıstırap, fırça vuruşu, eşzamanlı kontrast, savaşın şiddeti gibi başlıklar üzerinden inceleyerek sanatta "dışavurum" temasına odaklanacağız.

9 EKİM: ANLATI Mısır mezar resimleri, Antik Yunan kabartmaları, Ortaçağ goblenleri, Rönesans resim sanatı örneklerine sanatta "anlatı" temasıı üzerine odaklanacağız.

16 EKİM: DRAMA Yunan masklarından Roma heykeline, Michelangelo'nun fresklerinden Goya'nın resimlerine değin sanatta "drama" teması üzerine odaklanacağız.

23 EKİM: GÜZELLİK Milo Venüsü'nden Ingres'in Odalık resmine, Dürer'in otoportrelerinden Van Gogh'un portrelerine değin sanatta "güzellik" teması üzerine odaklanacağız. 2, 9,16,23,  EKİM . SAAT 16.00-18.00

-OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR, ASUMAN K: BÜKE.

SALI SAAT 18.30-20.30.

3 Ekim Oğuz Atay'ın hayatı ve yazın stili.

17 Ekim, Oğuz Atay, Tutunamayanlar

31 Ekim: Marguerite Duras "Sevgili"

14 kasım: Jean-Jacques Annaud'nun "Sevgili" filmi  

15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz

- FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALAR

  EMRE ZEYTİNOĞLU. ÇARŞAMBA SAAT 18.30-20.30

12 EKİM : Platon ve Aristoteles’ten başlayan ve Plotinos’un Yeni-Platonculuk aşamasına kadar gelen ve oradan da Aziz Augustinus’un panteist düşüncesine varan süreçten metinlere yer verilecek ve bunun sanat ile ilişkisi konuşulacaktır.

26 EKİM: Ortaçağ ve Rönesans’tan devam ederek, Modern dönem estetiğine ait metinlere varılacak ve buradan da Çağdaş Sanat üzerine yazılmış metinler konu edilecektir. 12 ve 26 Ekim Çarşamba saat 18.30-20.30 

_BİDÜNYA SİNEMA,SEDA BİNBAŞGİL.

CUMA, SAAT 18.00-20.00

13 Ekim, Doğu Avrupa, (Macaristan, Çekoslovakya)

03 Kasım, Doğu Avrupa, Çekoslovakya, Polonya)

_BİSürü KİTAP SEDA BİNBAŞGİL. CUMA 18.00

6 Ekim. Niye Felsefe, Felsefenin temel soruları.

27 Ekim. Antik çağ uygarlıkları tarihi, Homeros,

12 Olimposlu. Dionysos .

._TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ, SABRİNA FRESKO.

Çarşamba ve veya Cumartesi günleri saat 10.30-13.30

info@simyagaleri.com, 02122597740 veya 48 www.simyagaleri.com

 

SEMİNERLER MAYIS  2018 SONUNA KADAR SÜRECEKTİR                       (0212) 259 7740                info@simyagaleri.com

SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR. YRD DOÇ SERAP YÜZGÜLLER 2, 9, 16, 23, Ekim. saat 16.00-18.00
 

SANAT YAPITI SÖZÜNÜ NASIL İLETİR? YRD. DOÇ. DR. SERAP YÜZGÜLLER Sanat tarihi, kronolojik bir dizge içinde okunduğunda en genel anlamıyla bir üslup (biçem) tarihidir. Birbirini izleyen ve birbirine tepki olarak ortaya çıkan üsluplar (ya da akımlar), bağlı oldukları çağın karakteristiğinden kopuk değildir; ancak bazı ustalar vardır ki üretim açısından içinde yer aldıkları üslubun temel niteliklerini en çarpıcı biçimde yansıtırken bir yandan da özgül sanat anlayışları ile seçkinleşirler. Bu durum, sanatçı-yapıt-izleyici eksenininde katharsis'e uzanan yolun başlıca eşlikçisidir. Birbirinden üslup, çağ, malzeme, teknik gibi birçok açıdan ayrılan ustaları aynı yolda buluşturan belki de katharsis yolundaki bu ortaklaşmadır. Simya Galeri'de gerçekleştireceğimiz bu seminerlerde, belirli temalar üzerinden (dışavurum, jest, lirik anlatım, işaret, sembol, acı, doğa, perspektif, geleneksel-gelenek-dışı vd.) birbirinden farklı dönemlerde üretimde bulunmuş sanatçıları benzer bir "sezgi"de buluşturan yapıtları tartışmaya açacağız. İzleyeceğimiz yöntem bağlamında, Giotto ile Turner'ın, Velazquez ile Van Gogh'un, bir Pompei freski ile Bernini'nin, Ingres ile Henry Moore'un yapıtları aynı tema bağlamında bir araya gelecek ve ele alınan yapıtlar üslup, biçim, içerik, anlam, teknik, malzeme gibi özellikleri açısından tartışılacaktır.

1. hafta: DIŞAVURUM Giotto, Grünewald, Turner, Van Gogh ve Picasso'nun yapıtlarını jest, ıstırap, fırça vuruşu, eşzamanlı kontrast, savaşın şiddeti gibi başlıklar üzerinden inceleyerek sanatta "dışavurum" temasına odaklanacağız. 2. hafta: ANLATI Mısır mezar resimleri, Antik Yunan kabartmaları, Ortaçağ goblenleri, Rönesans resim sanatı örneklerine sanatta "anlatı" temasıı üzerine odaklanacağız. 3. hafta: DRAMA Yunan masklarından Roma heykeline, Michelangelo'nun fresklerinden Goya'nın resimlerine değin sanatta "drama" teması üzerine odaklanacağız. 4. hafta: GÜZELLİK Milo Venüsü'nden Ingres'in Odalık resmine, Dürer'in otoportrelerinden Van Gogh'un portrelerine değin sanatta "güzellik" teması üzerine odaklanacağız.
ÇAĞDAŞ SANAT. YRD DOÇ SEDA YAVUZ 4, 11, 18, 25 ARALIK Pazartesi 11:00 -13:00 
ÇAĞDAŞ SANAT

 Dünya müzelelerinde yeni sergiler, müze mimarisindeki yeni akımlar ve sergilenen sanat eserleriyle etkileşimleri.  Modernizmi 19.yy'da yaşayan ve ciddi bir geleneğe sahip Avrupa sanatı Türkiy'de nasıl ve ne zaman yankısını buldu? Modernizmin ruhunu heykel sanatında kavrayabilmek için,heykeltraşlar resim sanatının kırılmalarını kavrayabilmek için Soyut dışavurumcularla (Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline,Mark Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhardt)  başlayan serüven, çağdaş sanatı nasıl etkiledi. Kavramsal sanat(Joseph KOsuth, Art & Language'dan Abramovich'e uzanan sanatçılar , Kiefer, Ai Wei Wei , Sabancı müzesi sergisi, dünyada güncel sergiler, Simya Çağdaş Sanat seminerinin  konuları olacak). İstanbul'da ilginç sergiler gezilecek ve yorumlanacak.

OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR. ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT 3 ve 17 Ekim Salı, saat 18.30-20.30. 15 günde 1
ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT

15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz.

3 Ekim Oğuz Atay'ın hayatı ve yazın stili.

17 Ekim, Oğuz Atay, Tutunamayanlar 

TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ / SABRİNA FRESKO Çarşamba, Cumartesi günleri 11.00-14.00
DOĞA VE GÜMÜŞ, ÇİZGİ KARAKTERLER. TAKI VE HEYKEL

Bu yıl Simya Takı ve Heykel atölyesinde doğayı ve   Cartoons, Çizgi karakterleri .konu alacağız..  bizi en çok etkileyen çiçek, böcek, deniz bundan sonraki çalışmalarımızın ve sergimizin konusunu oluşturacak:)

Takı boyutu gereği bir stilizasyon sanatıdır, doğayı stilize etmek yüzyıllardır değişik kültürlerin uğraşı olmuştur.

Atölye çalışmalarımızda her zamanki gibi konu , gümüş, ve diğer metal işleme teknikleri birlikte uygulanacak, stilizasyon yöntemlerinin yanı sıra soyut ifade çalışmalarımızda önemli bir yer tutacaktır ..

Bu 2016 Mayıs ayında Doğa konusundaki çalışmalarımızı sergilemeyi düşünüyoruz..

FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALAR:EMRE ZEYTİNOĞLU 12 ve 26 Ekim 2017, Çarşamba saat 18.30-20.30
FELSEFE YENİ BAŞTAN. METİN OKUMALAR

Ekim ayı içinde yapılacak olan ve iki haftaya yayılacak konuşmada, Antik Yunan düşüncesinden gelen, Ortaçağ ve Rönesans’ı kat ederek günümüze kadar gelen süreçte “sanat” ile ilgili seçilmiş metinlerden bazı bölümler okunacak ve bunlar arasında devam eden bağlantılar anlatılacaktır. 1. Hafta: Platon ve Aristoteles’ten başlayan ve Plotinos’un Yeni-Platonculuk aşamasına kadar gelen ve oradan da Aziz Augustinus’un panteist düşüncesine varan süreçten metinlere yer verilecek ve bunun sanat ile ilişkisi konuşulacaktır. 2. Hafta: Ortaçağ ve Rönesans’tan devam ederek, Modern dönem estetiğine ait metinlere varılacak ve buradan da Çağdaş Sanat üzerine yazılmış metinler konu edilecektir.

BİDÜNYA SİNEMA ve BiSürüKitap. SEDA BİNBAŞGİL BiSürü Kitap 6 ve 27 Ekim. BiDünya Sinema, 13 Ekim , Cuma. saat 18.00
BİDÜNYA SİNEMA VE BİKİTAP..

Seda Binbaşgil ile Cuma akşamları

_ BİDÜNYA SİNEMA, bir hafta BİSürü KİTAP seminerlerini gerçekleştireceğiz. 

BiDünyaSinema'da, iki senedir yapılmakta olan "uluslararası sinema" semineri, Avrupa, Orta Asya Cumhuriyetleri, Kanada ve Okyanusya ile devam edip, finali Türkiye sineması ile yapacak.

BiSürüKitap'da ise, Antik Çağ ve Orta Çağ felsefesine giriş yapılırken, gözler hem Batı hem de Doğu'ya çevrilecek, konular çeşitli filmlerle görsel olarak da desteklenecek.

06.10.17: 1.BiSürüKitap: Niye Felsefe? & Felsefenin Temel Soruları 13.10.17: 1.BiDünya Sinema: Doğu Avrupa-1 (Macaristan, Çekoslovakya-1)

 27.10.17: 2.BiSürüKitap: Antik Çağ Uygarlıkları Tarihi, Homeros, 12 Olimposlu, Dionysos  

 
SİMYA GALERİ
 

Muallim Naci Caddesi No 51 Ortaköy İstanbul Tel: +90 (212) 259 7740 veya 48  info@simyagaleri.com - www.simyagaleri.com - www.sabrinafresko.comMail listemizden çıkmak için tıklayınız.