+

Şubat Programı

ŞUBAT AYI SEMİNERLERİ


SEMİNER PROGRAMI

Simya Galeri  Seminer Programı Ocak 2020                  


ÇAĞDAŞ FELSEFE VE SANAT İLİŞKİSİ. 


DOÇ. DR. ÖZGE EJDER


Pazartesi saat 13.30-15.30.    2020


27.01.2020 Sartre ve Giacometti


03.02.2020 Heykel ve boşluk


10.02.2020 Roland Barthes Camera Lucida


17.02.2020 Walter Benjamin Sinema ve fotoğraf  


Çağdaş Felsefe ve Sanat İlişkisi Üzerine Seminerlerin ilk bir kaç haftası Platon’un “Ion Diyaloğu”, ve Devlet,, Aristoteles’in Poetika, Hume’un “Beğeni Ölçütü Üzerine” metinlerine bakıp Kant’ın güzel ve yüce yargıları ve Hegel’in estetik üzerine tartışmalarına değinilecek. Böylece sanat eserini bugün hala tartışılır olduğu kavramlar bakımından ele alabilecek kuramsal zemini tesis etmiş olacağız.


Sanat yapıtını model ve kopya, form ve içerik, görünür ve görünmez, ikilikleri bağlamında, güzel ve yüce yargılarının nesnesi olarak ve modern özneyi sorunsallaştırdığı yerlerde tartışmaya açmak bu seminerlerin temel amacı olacak.


Seminerlerin ikinci yarısında bu sorunsallaştırmaları belirli sanat yapıtları üzerinden yürüten Martin Heidegger,’in Van Gogh’u Maurice Merleau-Ponty’nin Cezanne’ı , Michel Foucault’nun Velazquez’i, Jacques Lacan’in Holbein’ı, ve Lyotard ve Jean Luc Nancy,’nin Barnett Newman’ı ele alışını ve son olarak Jacques Ranciere’ı okuyup tartışacağız. 


SANAT TARİHİ OKUMALARI 


DOC.DR. SERAP YÜZGÜLLER


 Pazartesi saat 16.00-18.00 . 10-17 ŞUBAT  2020


Batı Sanatında güzelliğin tarihi, Umberto Eco


MARİNA ABRAMOVİC PERFORMANSLARI.


DOC. DR. SEDA YAVUZ.


27 Ocak Pazartesi saat 16.00-18.00


24 Şubat Pazartesi,  Cadılık


Bu seminerde hocamız Seda Yavuz  Marina Abramovic'in şu ana kadar gerçekleştirdiği Performansları anlatacak ve bazılarını seyredeceğiz.


OKUMAK İSTEDİKLERİMİZ


ASUMAN KAFAOĞLU BÜKE


SALI SAAT 18.30-20.30.  4 Şubat  2020


4 Şubat, Murat Yalçın, Dayı Parçası


Bu yıl Romanlari Kimlik incelemesi üzerinden okuyacağız..


15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz  


AYDIN BÜKE BEETHOVEN'İ  ANLATIYOR


11 VE 25 ŞUBAT SAAT 18.30-20.30


 


KURAMLAR, METİNLER VE ÇAĞDAŞ SANAT. 


EMRE ZEYTİNOĞLU


19 Subat Çarşamba saat 18.30-20.30


 “Kuramlar, Metinler ve Çağdaş Sanat” :


Estetik, özne ve sanat arasındaki ilişkileri tanımlayan kuramsal metinler örnek olarak gözden geçirilecek, her dönemde ortaya konulan tanımlar hatırlanacak, bunların kendi aralarındaki farklılıklara değinilecek ve sonuçta da çağdaş sanatın tarihsel referanslardan ayrıldığı noktalar ele alınacak. Ağırlıklı olarak çağdaş sanat ve küresel siyaset arasındaki ilişkilerden söz edilerek, öne çıkan örnekler üzerinden yorumlar yapılacak.


Anahtar sözcükler: Özne, Estetik, Hümanizma, Trans Hümanizma, Post Hümanizma, Teknoloji, Yapay Zekâ.


1- Hümanizma ; Trans Hümanizma ve Post Hümanizma üzerine karşılaştırma.


2- Bunların sanat ve estetik ile olan ilişkileri.


3- Çağdaş sanat hakkında saptamalar ve yorumlar.


4- Teknoloji, yapay zekâ, estetik ve sanat ilişkileri.


5- Yapıtlardan örnekler ve açıklamalar.


CONTEMPORARY ART AND QUESTIONS OF GENRE. LEWIS JOHNSON (in English) 


THURSDAYS @19.00-21.00.  27 Şubat  2020


Lewis Johnson is a historian, critic, curator and theorist of art, specialising in modern, postmodern and contemporary art. An experienced educator in higher education in the UK and Turkey, he has published on a range of genres of recent art with publishers such as Routledge, Wiley-Blackwell, IB Tauris, Tate Publications and Liverpool, Manchester and Cambridge University Presses. These sessions will seek to provide ways of thinking about the meanings, effects and values of recent and contemporary art that questions of genre can provoke and help to clarify. If criticism sometimes seems to have put issues of medium, if not media, to one side, then it sometimes also seems as if art might be anything the artist selects, or gets produced, and exhibits. In contrast, these sessions will explore how recent artistic innovation has generated novel genres of art, such as performance, installation and intervention, while it has also involved the re-exploration of older kinds of art, including painting, sculpture and print-making, including photography. We will thus be asking some questions about the mixing of genres, or ‘hybridisation’, and in ways that involve issues of kinds of content as well as form in the wider culture.


Schedule of meetings:


1. Introduction: Questions of Genre in Contemporary Art


2. Kinds of Painting Considering some different kinds of painting and their cultural contexts in the work of recent and contemporary artists: Yves Klein; Daniel Buren; Agnes Martin; Anselm Kiefer; Sigmar Polke; Gerhard Richter; Georg Baselitz; Irwin; Komar and Melamid; Piotr Uklanski; Peter Doig; Ömer Uluç; Anna Boghiguian.


3. Kinds of Sculpture Considering some different kinds of sculpture and their cultural contexts in the work of recent and contemporary artists: Louise Bourgeois; Joseph Beuys; Marcel Broodthaers; Bruce Nauman; Eva Hesse; Ayşe Erkmen; Dorothy Cross; Jimmie Durham; Hale Tenger.


4. Kinds of Photographic Art Considering some different kinds of photographic art and their cultural contexts in the work of recent and contemporary artists: Andy Warhol; Victor Burgin; Cindy Sherman; Jeff Wall; Candia Höfer; Thomas Demand; Wolfgang Tillmans; Rabih Mroué; Walid Raad; İnci Eviner; Nil Yalter. Further artists whose work we will consider in later sessions may include: Francis Alÿs; Michael Asher; Selim Birsel; Andrea Büttner; Paul Chan; Cevdet Erek; Ryan Gander; Theaster Gates; Jenny Holzer; Gordon Matta-Clark; Rabih Mroué; Leo Porsager and Yinka Shonibare.  


 


YENİÇAĞ TARİH & FELSEFESİ 


SEDA BİNBAŞGİL


Cuma saat 18.00_20.00. 14, 21, 28 Şubat 2020


Avrupa Yeniçağ’da bu önemli değişiklikleri yaşarken, Doğu’da ise Japon derebeylerinin bitmek bilmeyen savaşları, Hindistan’da kurulmuş olan göz kamaştırıcı Türk kökenli İmparatorluklarının giderek zayıflaması, Ruslar ve Osmanlılar’ın batılılaşma girişimleri, bu dönemin kayda değer diğer gelişmeleri olmuştur. Bütün bunlar Akıl Çağı olarak bilinen bir döneme denk gelmiş ve yeni bir felsefe türü için temel oluşturmuştur. Sadece aklın kullanılmasıyla dünya bilgisine ulaşılabileceğine inanan “Akılcılar”a karşı, bu bilgilerin yalnızca duyular aracılığıyla elde edilebileceğini öne süren “Deneyciler” çıkmıştır. “Deneycilik”in doğduğu topraklar olan Britanya’dan, daha sonra çalkantılı 17.yüzyılda da demokratik düşüncenin temellerini atan önemli filozoflar çıkacaktır. İşte bu seneki “Yeniçağ Tarih ve Felsefesi” seminerlerimizde, bir yandan yukarda bahsettiğimiz tarihsel gelişmeleri incelerken, öte yandan Erasmus, Machiavelli, Montaigne, Bacon, Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley ve Hume gibi bu dönemin öne çıkan filozoflarının temel felsefelerine göz atacağız.


YENİÇAĞ’DA OSMANLI İMPARATORLUĞU Ancak Osmanlı İmparatorluğu’nu incelemeden yapılacak bir “Yeniçağ’da Dünya Tarihi” seminerinin epey eksik kalacağı çok açıktır. 1453’te Konstantinopolis’i fethedip, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu yıkarak Yeni Çağ'ı başlattığı kabul edilen Osmanlı İmparatorluğu, Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar topraklarını genişletmiş ve 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu haline gelmiştir. Altı yüzyıl boyunca Doğu ve Batı dünyası arasında bir köprü işlevi gören Osmanlı İmparatorluğu’nda Kanuni’nin devri, bolluk, askeri zaferler, düzenli toplum ve yüksek kültür seviyesi devri olmuş olsa da, 16. yüzyılın son on yılında başgösteren toplumsal hoşnutsuzluk, ekonomik ve askeri sorunlar, 17.yüzyılda da artarak imparatorluğun gerilemesine yol açmıştır. İşte bizim de bu sene odaklanacağımız dönemler, II.Bayezid’le başlayıp I.Abdülhamid’e kadar süren ve üç kıtayı da her bakımdan etkileyen bu ilginç tarihi süreç olacaktır.  


SİNEMA VE FELSEFE ÇALIŞMALARI.


Zeynep Talay, Ferda Keskin, Çiğdem Yazıcı


 Cumartesi saat  14.00-16.00.   1, 8, 15, 22, 29 Şubat 2020


Felsefe ve Sinema Seminerleri .


1 Subat, Ferda Keskin Burton Fink (Coen Brothers, 1991)


8 Şubat, Çiğdem Yazıcı Who you think I am (‘Hangi Kadın’, Safy Nebbou, 2019)


15 Şubat, Zeynep Talay Sympathy for Lady Vengeance (Park Chan-wook, 2005)


22 Şubat, Zeynep Talay The Handmaiden (Park Chan-wook, 2016)


29 Şubat, Zeynep Talay The Double Life of Veronique (Krzysztof Kieslowski, 1991)  


Film ve Felsefe Film çalışmaları 20. yüzyılın başlarından itibaren önemli bir tartışma alanı haline gelmiştir. Birçok farklı disiplinden beslenen film çalışmaları günümüzde artık otonom bir alandır. Filmin beslendiği disiplinlerden biri de felsefedir. Felsefi birçok sorunsalın film analizinde ve film çalışmalarında ele alınabilmesi, detaylı olarak incelenebilmesi hem felsefenin hem de film çalışmalarının sorunsallar alanının genişlemesi ve zenginleşmesine olanak sağlar


EDEBİYAT, METAMORPHOSİS


JALE PARLA. Mart ayında başlayacak. 7, 14, 21, 27 Mart, 4, 11 Nisan


1. Ovidus Pygmalion


2. Rousseau A Lyrical Scene 3-4 sayfalık bir oyun.


3. E.T.A Hofmann, Kum Adam


4. Shelley, Frankenstein 


5. Shaw, Pygmalion


Burada vurgu feminisme, bir de cansız bir maddenin insanlaştırılmasındaki tekinsizliğe olacak.  


TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ, SABRİNA FRESKO.


HAYATA KARŞI BİR DURUŞ ŞEKLİ OLARAK TAKI VE HEYKEL


Çarşamba ve veya Cumartesi günleri saat 11.00-13.30


Hayata karşı bir duruş şekli olarak Takı ve Heykel.


Simya Galeri’de tek uygulamalı atölye çalışması Takı ve Heykel üzerine Sabrina Fresko’nun kendi tasarım ve teknik dünyasını paylaştığı Simya Galeri Takılabilir Heykeller çalıştayıdır. Bu yıl çalışmalar, varolma şekli olarak takı konusunu irdelemekte, takının kişiliği yansıtan, kişinin toplum içinde duruşunu belirleyen, insanı günün tiyatrosuna hazırlayan bir unsur olarak öneminin vurgulanacağı bir süreç sonunda çıkan eserler Simya Galeri’de sergilenecektir.


info@simyagaleri.com, 02122597740 veya 48 www.simyagaleri.com


SEMİNERLER MAYIS  2020 SONUNA KADAR SÜRECEKTİR