MASKE İLKSEL Mİ, GÜNCEL Mİ?
21 ARALIK 2012 - 21 MART 2013

Simya Galeri Sanatçıları.


Sabrina Fresko, Aslı Güvenal, Şebnem Arslan, Wendy Serter, Ester Asa, Aslı Özçoban Ünsal

Maskenin sakladıkları...

Güncel sanat kapsamında soyut formların ilksel sanatın yalın, içten, haline dönüşü olmasa da spiraller çizerek geçmişle geleceğin birbirine yaklaşıp uzaklaştığını düşünebiliriz. 

İlksel sanata dair yüzyıllarca değişik dinsel, geleneksel törenlerde kullanılan, heykelleri yapılan maske bugün sanata nasıl yansıyor? Kübizme etkileri yadsınamaz Afrika sanatı bugünün sanatçılarında nasıl etkiler doğuruyor? Günümüzde Maskeler Vücuda dahil mi oluyor? İnsanlar neyi gizliyor? Kendilerini tanımak için maskelerini sökebiliyorlar mı? 

Hanif Kureishi VÜCUT romanında "Gençliğinizin ne kadar sürmesini istersiniz?" sorusunu irdeliyor ve yaşlı bir adamın vücudunun daha genç bir vücuda aktarılmasının öyküsünü anlatıyor. Romanın sonlarında bu olasılığın farkına varan insanlar genç vücut avına çıkıyorlar. Maske bizi ne kadar değiştiriyor? 

Vücut yenilenince benlikten geriye ne kalıyor? Masum bir aksesuar gibi görülen maske bizde neyi değiştiriyor? 

Benzer bir çizgide Eric Emmanuel Schmitt, "Lorsque j'étais une oeuvre d'art" [Ben bir sanat eseriyken] romanında bir insanın sanat eserine, nesneye dönüştürülmesinin etik sorunlarını inceliyor. 

Kimlik, zaman, tarih ve bugün Maske, konulu Takılabilir Heykel ve Heykellerin gizledikleri, hatırlattıkları ve günümüze aktardıkları !! 

Sabrina Fresko