+

Mayıs Programı

MAYIS AYI SEMİNERLERİ


SEMİNER PROGRAMI

ÇAĞDAŞ SANAT:  DOÇ SEDA YAVUZ.
6, 13, 20, 27 Mayıs Pazartesi saat 13.45-15.45
6 Mayıs Kavramsal Sanat: Joseph Kosuth-Eva Hesse
13 Mayıs Arman: Arte Povera'dan yığınlara
20 Mayıs Beral Madra Venedik bienalini anlatacak
27 Mayıs Nazım Hikmet: ressam-şair-insan  


RÖNESANS'TAN NEOKLASİZME BATI SANATI TARİHİ
6, 13, 20, 27 Mayıs Pazartesi saat 16.00-18.00
Doç. Dr. Serap Yüzgüller .
Hollanda altınçağında Barok resim, Rembrandt ve Rubens karşılaştırması, Genre resmi, Semboller ve amblemler. Barok heykel ve mimarlık.


OKUMAK İSTEDİKLERİMİZ.Asuman K. Büke.
SALI SAAT 18.30-20.30.
30 Nisan, Philip Roth, Ölen Hayvan.
7 Mayıs, Selim İleri Türk Edebiyatı ve Elimde Viyoletler, Beklenen Sevgili.
21 Mayıs, Yaşar Kemal, İnce Memed
Bu yıl Romanlari Kimlik incelemesi üzerinden okuyacağız..
15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz  


METİN OKUMALARI: FELSEFE. Emre Zeytinoğlu.
2 Mayıs Perşembe saat 18.30-20.30


Romanlarda yer alan “estetik” ile ilgili ipuçları ve tanımlar Emre Zeytinoğlu Bu konuşmada, “estetik-özne-sanat” arasındaki ilişkileri açıkça ya da örtülü biçimde tanımlayan romanlardan söz edilecek ve buradan seçilen bölümler okunarak, felsefi ya da sanatsal metinlere yaptıkları göndermeler incelenecek. Bununla birlikte o romanların, dönemin koşulları çerçevesinde ideolojik eğilimleri de göz önünde tutularak, estetiği, özneyi ve dolayısıyla sanatı nasıl tanımladıkları üzerine yorumlar yapılacak. Ayrıca, romanların yaklaşımları arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar da konu edilecek. Konuşmada konu edilecek romanlardan bazı örnekler şunlardır: 1. Robinson Crusoe (Daniel Defoe) / Cuma / ya da Pasifik Arafı (Michel Tournier) 2. Oblomov (İvan Gonçarov) 3. Hayvanlaşan İnsan (Emile Zola) 4. Eser (Emile Zola) 5. El Greco’ya Mektuplar (Nikos Kazancakis) / Profil (Yorgo Seferis) 6. Genç Werther’in Acıları (Johann Wolfgang Von Goethe) / Herman Hesse / Gaston Bachelard 7. Kara Kitap (Orhan Pamuk) 8. Budala (Fyodor Dostoyevski) 9. Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Cinayet (Thomas de Quincey), ve nikos kazancakis'in 'çileci' romanı


NOT: Zamanın izin verdiği ölçüde, başka edebi örnekler de ele alınacak (Jean Genet, Jean Paul Sartre, Gombrowicz, Necatigil, Tanpınar gibi) ve sözü edilen eserlerin uzantısındaki farklı kuramsal metinlere başvurulacak. 27 Çarşamba saat 18.30-20.30.


Felsefe ve Edebiyat Zeynep Talay Turner
4, 11, 18, 25 Mayıs  Cumartesi saat 14.00-16.00


1) Biçim ve içerik; felsefe ve edebiyat: Nietzsche ve Musil 2) Mutlak ve Rölatif Metafor: Hans Blumenberg 3) Dile gelmeyen/gelemeyen (the ineffable) teması: Robert Musil’in hikayeleri 4) Mimesis ve orijinallik: Plato ve Harold Bloom 5) Samimiyet ve otantik benlik ideali: Agamben’in Katip Bartleby okuması. 6) İmkansız öznellikler: Oğuz Atay 7) Temsilin imkansızlığı, Antigone’nin muğlaklığı: Judith Butler’ın Antigone okuması 8) Yasanın şiddeti, adaletin imkansızlığı: Derrida’nın Kafkası  


TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ, SABRİNA FRESKO.
Çarşamba ve veya Cumartesi günleri saat 11.00-14.00
info@simyagaleri.com, 02122597740 veya 48 www.simyagaleri.com


SEMİNERLER MAYIS 2019 SONUNA KADAR SÜRECEKTİR (0212) 259 7740 info@simyagaleri.com


RÖNESANS'TAN NEOKLASİZME BATI SANATI TARİHİ Doç. Dr. Serap Yüzgüller
6, 13, 20, 27 Mayıs Pazartesi saat 16.00-18.00


Hollanda altınçağında Barok resim, Rembrandt ve Rubens karşılaştırması, Genre resmi, Semboller ve amblemler. Barok heykel ve mimarlık. 


RÖNESANS'TAN NEOKLASİZME BATI SANATI TARİHİ Doç. Dr. Serap Yüzgüller   Batı sanatının yaklaşık beş yüzyıllık tarihini tartışarak ele alacağımız bu uzun soluklu seminerimizde, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko ve Neoklasizm üslupları başlıca uğraklarımız olacak. Söz konusu üslupların ortaya çıkış nedenlerini ve sanat anlayışlarını ele alınan zamanın ruhunun da kılavuzluğunda ayrıntılı biçimde irdeleyeceğiz. Bu beş yüzyıllık serüvende Giotto'dan Michelangelo'ya, Pontormo'dan Vasari'ye, Caravaggio'dan Rembrandt'a, Watteau'dan Hogarth'a, David'den Delacroix'ya pek çok sanatçı, üslubu belirleyen ya da kimi zaman bağlı olduğu üsluptan sıyrılan yapıtlarıyla tartışma konularımızı oluşturacak. Öte yandan bu süreçte yapıtların içeriklerini belirleyen mitolojik, ikonografik ve tarihsel temaların da izini sürecek, Batı kültürünün inşaasında etkili olan Yunan-Roma mitolojisi ve Kutsal Kitap sahnelerini de mercek altına almayı ihmal etmeyeceğiz


ÇAĞDAŞ SANAT. DOÇ. Dr SEDA YAVUZ
6, 13, 20, 27 Mayıs Pazartesi Pazartesi saat 13.45-15.45


6 Mayıs Kavramsal Sanat: Joseph Kosuth-Eva Hesse
13 Mayıs Arman: Arte Povera'dan yığınlara
20 Mayıs Beral Madra Venedik bienalini anlatacak
27 Mayıs Nazım Hikmet: ressam-şair-insan 


Dünya müzelelerinde yeni sergiler, müze mimarisindeki yeni akımlar ve sergilenen sanat eserleriyle etkileşimleri.  Modernizmi 19.yy'da yaşayan ve ciddi bir geleneğe sahip Avrupa sanatı Türkiy'de nasıl ve ne zaman yankısını buldu? Modernizmin ruhunu heykel sanatında kavrayabilmek için,heykeltraşlar resim sanatının kırılmalarını kavrayabilmek için Soyut dışavurumcularla (Arshile Gorky, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline,Mark Rothko, Barnett Newman, Ad Reinhardt)  başlayan serüven, çağdaş sanatı nasıl etkiledi. Kavramsal sanat(Joseph KOsuth, Art & Language'dan Abramovich'e uzanan sanatçılar , Kiefer, Ai Wei Wei , Sabancı müzesi sergisi, dünyada güncel sergiler, Simya Çağdaş Sanat seminerinin  konuları olacak). İstanbul'da ilginç sergiler gezilecek ve yorumlanacak.

OKUMAK İSTEDİĞİMİZ KİTAPLAR. ASUMAN K. BÜKE İLE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT
30 Nisan, 7 Mayıs, 21 Mayıs saat 18.30-20.30.

SALI SAAT 18.30-20.30.
30 Nisan, Philip Roth, Ölen Hayvan.
7 Mayıs, Selim İleri Türk Edebiyatı ve Elimde Viyoletler, Beklenen Sevgili.
21 Mayıs, Yaşar Kemal, İnce Memed
Bu yıl Romanlari Kimlik incelemesi üzerinden okuyacağız.. 15 günde bir Asuman K. Büke ile edebiyat konuşuyoruz 


TAKI VE HEYKEL ATÖLYESİ / SABRİNA FRESKO    
Çarşamba, Cumartesi günleri 11.00-14.00


DOĞA VE GÜMÜŞ, OYUN 2. TAKI VE HEYKEL
Bu yıl Simya Takı ve Heykel atölyesinde OYUN VE OYUNCAKLARI  takı haline getirecek ve çok eğleneceğiz


Takı boyutu gereği bir stilizasyon sanatıdır, oyun da öyle.


 Stilize etmek yüzyıllardır değişik kültürlerin uğraşı olmuştur.


Atölye çalışmalarımızda her zamanki gibi konu , gümüş, ve diğer metal işleme teknikleri birlikte uygulanacak, stilizasyon yöntemlerinin yanı sıra soyut ifade çalışmalarımızda önemli bir yer tutacaktır ..


METİN OKUMALARI: EMRE ZEYTİNOĞLU    
3 Nisan ÇARŞAMBA . SAAT 18.30-20.30


Romanlarda yer alan “estetik” ile ilgili ipuçları ve tanımlar Emre Zeytinoğlu Bu konuşmada, “estetik-özne-sanat” arasındaki ilişkileri açıkça ya da örtülü biçimde tanımlayan romanlardan söz edilecek ve buradan seçilen bölümler okunarak, felsefi ya da sanatsal metinlere yaptıkları göndermeler incelenecek. Bununla birlikte o romanların, dönemin koşulları çerçevesinde ideolojik eğilimleri de göz önünde tutularak, estetiği, özneyi ve dolayısıyla sanatı nasıl tanımladıkları üzerine yorumlar yapılacak. Ayrıca, romanların yaklaşımları arasındaki benzerlikler ve ayrılıklar da konu edilecek. Konuşmada konu edilecek romanlardan bazı örnekler şunlardır: 1. Robinson Crusoe (Daniel Defoe) / Cuma / ya da Pasifik Arafı (Michel Tournier) 2. Oblomov (İvan Gonçarov) 3. Hayvanlaşan İnsan (Emile Zola) 4. Eser (Emile Zola) 5. El Greco’ya Mektuplar (Nikos Kazancakis) / Profil (Yorgo Seferis) 6. Genç Werther’in Acıları (Johann Wolfgang Von Goethe) / Herman Hesse / Gaston Bachelard 7. Kara Kitap (Orhan Pamuk) 8. Budala (Fyodor Dostoyevski) 9. Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Cinayet (Thomas de Quincey) NOT: Zamanın izin verdiği ölçüde, başka edebi örnekler de ele alınacak (Jean Genet, Jean Paul Sartre, Gombrowicz, Necatigil, Tanpınar gibi) ve sözü edilen eserlerin uzantısındaki farklı kuramsal metinlere başvurulacak.


“TÜRKİYE TARİHİ” ve “ORTAÇAĞ (Din, Tarih, Felsefe)SEDA BİNBAŞGİL    Ekim ayında devam edecek Cuma. saat 18.00-20.00


“TÜRKİYE TARİHİ” semineri ve “ORTAÇAĞ (Din, Tarih, Felsefe)
Ekim ayında devam edecek


TÜRKİYE TARİHİ semineri:Tarihte bilinen ilk Türkler, günümüzde Rusya sınırları içindeki Sibirya’da yaşayan göçebe bir halktı. Batıya göçtüler ve İslamı kabul ettiler, sonra da dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu’nu kurdular. 16. yüzyılda gücünün doruğundayken, sınırları Fas’tan İran’a, Polonya’nın güneyinden, Yemen’in güneyine kadar uzanıyordu. Sonra, iki yüzyıllık yavaş bir gerileme dönemine girdi; arkasından da, bir yüzyıl sürecek olan Batılılaşma çabaları geldi. Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşının bitimiyle yıkıldı ve Atatürk’ün liderliğini yaptığı Kurtuluş Savaşı’nın ardından da, pek yakında 95.yılını kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Atatürk devrimleri, İnönü dönemi, çok partili sisteme geçiş, darbeler, koalisyonlar derken, Türkiye birkaç ay önce de parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti. Seminer, Türkiye tarihinin bu önemli dönüm noktalarını, değişik perspektiflerden ele almaya özen göstererek, özetleme çabası içinde olacaktır.


“ORTAÇAĞ  , Din, Tarih, Felsefe” semineri.


Roma İmparatorluğu önce küçülüp, sonra yıkılınca, Avrupa “Karanlık Çağ”a gömüldü. Yunan ve Roma’dan miras kalan kültürün çoğu yok oldu. Artık bilimin üzerindeki tek hakim “Kilise”ydi, ayakta kalabilen tek felsefe de, Hıristiyanlıkla uyumlu olduğu düşünülen Platonculuğun bir biçimi ve Aristoteles’in yaklaşımlarıydı. Hıristiyanlık belli ki kendisini doğrulamak için felsefi bir temele gereksinim duymuştu. Ancak kültür Avrupa’dan başka her yerde serpiliyordu. Özellikle Çin ve Japonya, şiir ve sanat alanlarında “Altın Çağ”larını yaşarken, Büyük İskender’in imparatorluğuna ait bazı topraklarda Yunan mirası, Avrupa’da olduğundan daha fazla itibar görüyordu. Klasik Yunan filozoflarının eserlerini koruyan ve tercüme eden Arap ve Pers alimler, altıncı yüzyıldan itibaren bu fikirleri İslami kültürle birleştirmeye başladılar. Ayrıca bu Müslüman topraklarda birçok Yahudi filozof, “Yahudi tektanrıcılık” ilkesini, Klasik Yunan terimleriyle açıklamaya çalıştı. İşte “Ortaçağ Felsefesi” semineri, inancın felsefeye egemen olduğu bu bin yıllık dönemde, Tanrı’nın varlığı, yaradılışın anlamı gibi konuları irdeleyen, Hıristiyan, İslam, Yahudi ve bunlara temel oluşturan Bizans felsefelerini ele alacaktır. Ortaçağ ve üç İbrahimî dinin, tarihî gelişimini inceleyerek başlayacak olan bu seminer, Hippolu St. Augustinus, Boethius, İbn Sina, Anselmus, İbn Rüşd, Moses Maimonides, Mevlana Celaleddin Rumi, Nikolas von Kues ve Desiderius Erasmus gibi, dönemin inanç ve düşüncesini şekillendirmiş olan önemli filozofları ele alarak devam edecektir. 


FELSEFE VE EDEBİYAT, ZEYNEP TALAY TURNER    
4, 11, 18, 25 Mayıs Cumartesi saat 14.00-16.00


1) Biçim ve içerik; felsefe ve edebiyat: Nietzsche ve Musil
2) Mutlak ve Rölatif Metafor: Hans Blumenberg
3) Dile gelmeyen/gelemeyen (the ineffable) teması: Robert Musil’in hikayeleri
4) Mimesis ve orijinallik: Plato ve Harold Bloom
5) Samimiyet ve otantik benlik ideali: Agamben’in Katip Bartleby okuması.
6) İmkansız öznellikler: Oğuz Atay
7) Temsilin imkansızlığı, Antigone’nin muğlaklığı: Judith Butler’ın Antigone okuması
8) Yasanın şiddeti, adaletin imkansızlığı: Derrida’nın Kafkası