+

Eylül - Ekim Programı

Eylül - Ekim 2020 Seminer Programı ZOOM ile Online


SEMİNER PROGRAMI

SİMYA GALERİ  SEMİNERLERİ Eylül - Ekim 2020 Programı    ZOOM ile online 


https://us04web.zoom.us/  


Katılmak için info@simyagaleri.com adresine yazabilir, ya da 0212 259 7740 no'lu telefonu arayabilirsiniz.


Simya Galeri Online Seminer Programı Eylül - Ekim 2020                  


SANAT TARİHİ OKUMALARI 


DOÇ. DR. SERAP YÜZGÜLLER


Pazartesi  7, 14, 21, 28 Eylül  Saat :  17.00-19.00


Ortaçağ Sanatı Seminerleri


7 Eylül  *Geç Antik ve Erken Hıristiyan Sanatı


14 Eylül  *Ortaçağ’ın Simge Mimarisi: Manastır ve Düşünsel Arka Plan


21 Eylül  *Ortaçağ Sanatında Resmin Dili


28 Eylül  *Romanesk ve Gotik Mimarlık


Rönesans Sanatı Seminerleri


5 Ekim  *Rönesans Düşüncesinin Kılavuzları: Dante’den Ficino’ya


12 Ekim  *Hümanizm ve Birey Kavramı.


19 Ekim  *Sanatçı Kimliğinin İnşaası


26 Ekim  *Rönesans’ın Resim Dili: Perspektif


ÇAĞDAŞ SANAT 


DOÇ. DR. SEDA YAVUZ.


Çarşamba  9, 16, 30 Eylül  Saat : 17.00-19.00


9 Eylül  Cumhuriyet Türkiyesi'nde Fotoğraf Burhan Felek, Şinasi Barutçu, Selahattin Giz, Limasollu Naci ve Semiha Es .


16 Eylül  Rastlantı ya da İz: Jackson Pollock ve Yves Klein


23 Eylül  Karnavaldan Bienale Venedik.


30 Eylül  Yoko Ono ve Fluxus


OKUMA KAVŞAĞI


ASUMAN KAFAOĞLU BÜKE


Salı  22, 29 Eylül -  6 13, 20, 27 Ekim Saat : 18.00 - 20.00


22 Eylül       Adalet Ağaoğlu   Ruh Üşümesi .


29 Eylül       Aydınlanma Dehmel 'Aydınlanan Gece' şiiri.


6 Ekim        Selim İleri    Yaşadınız Öldünüz, Bir Anlamı Olmalı Bunun .


13 Ekim      Mitolojik Öykü Catullus 'Ariadne ve Bacchus' şiiri .


20 Ekim      Ahmet Hamdi Tanpınar   Huzur .


27 Ekim     John Milton   Kayıp Cennet .


3 Kasım      Anna Burns   Sütçü.


10 Kasım    


17 Kasım    Nurdan Gürbilek   İkinci Hayat  


YENİÇAĞ TARİH ve FELSEFESİ 


Perşembe 1, 8, 15 Ekim Saat 18.30 - 20.30


CAZDA İZ BIRAKANLAR - AYDA BİR CAZ 


Perşembe 22 Ekim Saat 18.30 - 20.30 


SEDA BİNBAŞGİL


CAZDA İZ BIRAKANLAR Her ayın son haftası farklı bir caz müzisyenini ele alacağımız “Cazda İz Bırakanlar” isimli bir caz semineri dizisi olacak. 1940’larda Bebop dönemiyle birlikte adını duyurmaya başlayan, ama özgün besteleri ve piyano stiliyle herhangi bir kategorizasyona da sığmayan Amerikalı besteci ve piyanist Thelonius Monk ile Ekim sonunda açılışı yapacağız. 


YENİÇAĞ TARİH & FELSEFESİ Bu dizinin ilk seminerine, geçen dönem bahsettiklerimizi hatırlayarak başlayacağız: Osmanlı Devleti’nin kurumları ve gerileme dönemine kadar hüküm sürmüş padişahlar ilk birkaç dersin konusu olacak.


YENİÇAĞ TARİH & FELSEFESİ - GENEL BAKIŞ


Genellikle 1453’te İstanbul’un fethinden başlayıp, 1789 Fransız Devrimi’ne kadar tanımlanan bu süreçte, Avrupa’da feodal sistem çökmüş ve krallıklar güç kazanmıştır. Büyük coğrafi keşifler, Atlas Okyanusu'nun ticari öneminin artmasına yol açmış, bu da ‘sömürge imparatorlukları’nın kurulmasına olanak sağlamıştır. 14. yüzyılda Rönesans’la birlikte Kilise egemenliğini kaybetmiş, Ortaçağ’ın skolastik düşünce sistemi yıkılmıştır. Bunun yerine pozitif düşünce; hümanizm, akıl, bilim ve deney ön plana çıkmıştır. Avrupa’da Reform sonucunda Hıristiyanlık iki ana mezhebe bölünmüş; Katolik ve Protestan çatışması, rekabet halindeki hanedanlar arasındaki iktidar kavgasıyla birleşince, Avrupa uzun ve sarsıcı savaşlara sürüklenmiştir. İşte Avrupa Yeniçağ’da her anlamda ufkunu genişletirken, doğu’da durum daha farklıdır: Japonya yabancı etkilerden korunmak çabasıyla kapılarını Avrupa’ya kapatmış, kendini tamamen izole etmiştir. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri’nin yaşadığı Çin’de ise güçlü Mançu Hanedanı agresif bir genişleme politikası gütmektedir. Ruslar güçlü ve görkemli bir imparatorluğa evrilirken, Hindistan’da kurulmuş olan Türk kökenli İmparatorluklar ise fazla uzun ömürlü olamamışlardır. Bu çağın başlarında hem toprak hem de siyasi güç olarak zirvesine erişen Osmanlı İmparatorluğu ise dönemin sonuna doğru giderek gücünü kaybetmeye başlamış, arkasından da zorunlu olarak batılılaşma girişimleri gelmiştir. Bütün bunlar Akıl Çağı olarak bilinen bir döneme denk gelmiş ve yeni bir felsefe türü için temel oluşturmuştur. Sadece aklın kullanılmasıyla dünya bilgisine ulaşılabileceğine inanan “Akılcılar”a karşı, bu bilgilerin yalnızca duyular aracılığıyla elde edilebileceğini öne süren “Deneyciler” çıkmıştır. “Deneycilik”in doğduğu topraklar olan Britanya’dan daha sonra da demokratik düşüncenin temellerini atan önemli filozoflar çıkacaktır. Geçen sene başlamış olduğumuz “Yeniçağ Tarih ve Felsefesi” seminerlerimize bu sene, Osmanlı’nın toplumsal, ekonomik ve siyasi bir özetini yaptıktan sonra, çöküş nedenleri üzerinde durarak devam edeceğiz. Ordan dünyanın dört bir yanına gidip yukarda bahsettiğimiz eşzamanlı tarihsel gelişmeleri inceleyeceğiz. Seminer serimizi Erasmus, Machiavelli, Montaigne, Bacon, Hobbes, Descartes, Pascal, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley ve Hume gibi, bu çağı fikirleriyle şekillendirmiş olan filozoflara genel bir bakış atarak bitireceğiz.


İNSANLIĞIN SERÜVENİ    DR İLKER AKTÜKÜN


Cuma  2, 9, 16, 23 Ekim  Saat :  16.00 - 18.00


İnsanlığın Serüveni: İlk İnsandan Modern Dünyaya


Dünyanın 4,5 milyarlık ömrünü bir güne indirger ve gezegenin saat 00:00’da doğduğunu varsayarsak, yaşam sabah 05:00’de ortaya çıkacak ve bütün gün boyu gelişimini sürdürecekti. Bu ölçeğe indirdiğimizde ilk yumuşakçalar ancak akşam 20:00’de belirecekti. Dinozorlar saat 23:00’de meydana çıkıp 23:40’da kaybolacaklardı. İnsan ise ancak 24:00’den önceki son beş dakikada sahneye girecekti, beyin hacimlerinin gelişip modern insanın ortaya çıkışı günün son dakikasında gerçekleşirken, içinde yaşadığımız modern dönemi belirleyen sanayi devrimi ise ancak son 1 saniye önce gerçekleşti. Bu seminer dizisinde insanın ortaya çıkışından modern dünyanın kuruluşuna kadar ki macerasının dönüm noktaları tartışılacaktır. Seminer dizisinde her bölüm bağımsız olarak tasarlanmıştır. İlgi alanına göre tek bir seminer takip edilebileceği gibi birbirini takip eden bölümler aynı zamanda insanlığın serüvenine ilişkin bütünsel bir bakış açısı da sağlayacaktır.


İNSANLIĞIN SERÜVENi I: İlk İnsandan Yerleşik Yaşama


İnsanı diğer memelilerden ayırt eden en temel özellikler nelerdir? Atalarımız ilk ne zaman ortaya çıktılar nasıl bir biyolojik ve toplumsal evrim geçirdiler? Homo Sapiens neden tek insan türü olarak kaldı? Afrika’yı neden ve nasıl terk ettik? İnsan dünyayı nasıl kolonize etti? İnsan ekolojik bir katil mi? Bilişsel yeteneklerimizi ne zaman kazandık? Tanrılar ve sanat nasıl doğdu? Yerleşik yaşama neden ve nasıl geçtik?


INSANLIĞIN SERÜVENİ II


Sümer’den Harappa’ya, Mısır’dan Çin’e İlk Uygarlıkların Ortaya Çıkışı İlk uygarlıklar nerelerde ve nasıl ortaya çıktı? İlk uygarlıkların benzerlikleri ve farklılıkları nelerdi? İlk devletler nasıl şekillendi? Yazı neden ve nasıl ortaya çıktı? Antik dönemin ilk imparatorlukları nasıl ortaya çıktı? İpek yolu nasıl ortaya çıktı? Farklı inanç, kültür ve dinler nasıl ortaya çıktı?


İNSANLIĞIN SERÜVENİ III


Uygarlığın Avrupa’ya Kayması: Antik Yunan Antik Yunan neden bir felsefe ve bilim coğrafyası olarak ortaya çıktı? Modern dünyanın düşünsel temelleri gerçekten Antik Yunan dünyasında mı atıldı? Antik Yunan’ın diğer antik uygarlıklardan farkı neydi? Atina demokrasisi ne anlam taşıyordu? Antik Yunan’ın düşensel mirası bugün ne anlam ifade ediyor?


İNSANLIĞIN SERÜVENİ IV:


Antik Dünyanın Zirvesi: Roma İmparatorluğu Küçük bir kent devletinden imparatorluğa giden yol nasıl açıldı? Roma’yı diğer antik imparatorluklardan ayırt eden özellikler nelerdi? Roma kendisinden sonra gelen imparatorluklara neden model oldu? Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu’nda nasıl bir dönüşüm yaşadı? Roma İmparatorluğu kendisinden sonraki dünyaya neleri miras bıraktı? Roma İmparatorluğu’nun kültürel mirası günümüzü nasıl biçimlendiriyor?


İNSANLIĞIN SERÜVENİ V:


Avrupa’nın Orta Çağı: Avrupa’ya Özgü Bir Sistem Olarak Feodalizm Roma İmparatorluğu’nun çöküşü Avrupa’ya nasıl bir siyasal, toplumsal, ekonomik zemin bıraktı? Avrupa’nın orta çağını bütün diğer coğrafyalardan ayıran özellikler nelerdi? Avrupa’da feodalizm yaşanırken dünyanın geri kalanı nasıl yaşıyordu? Hz. Muhammed ve Charlemagne: Avrupa orta çağında İslam ve Hıristiyan dünyasının karşılaşmasının sonuçları ne oldu? Avrupa orta çağının siyasal aktörleri nasıl bir kültür yarattı? Avrupa orta çağı gerçekten bir “karanlık” dönem miydi?


İNSANLIĞIN SERÜVENİ VI:


Erken Modern Dönem Dünya’nın Doğuşu Avrupa’da nüfus neden artmaya başladı? Haçlı Seferlerinin öngörülmeyen sonuçları ne oldu? Modern dünyanın temellerini atan Rönesans ve Reform neden Avrupa’da ortaya çıktı? Rönesans ve Reform sürecinin doğulu kaynakları nelerdi? Coğrafi keşifler ve “ticari devrim” dünyayı nasıl değiştirdi? Neden Aztekler dünyayı keşfetmedi, neden Avrupalılar dünya keşfine çıktı?


İNSANLIĞIN SERÜVENİ VII:


Modern Kapitalizmin Ortaya Çıkışı ve Aydınlanma Dönemi “Bilimsel Devrim” dünyanın çehresini nasıl değiştirdi? Astronomi (gök bilim) siyasete nasıl etki etti? İngiltere nasıl ve neden “demokrasi”nin beşiği oldu? “Akıl Çağı” olarak adlandırılan Aydınlanma dönemi düşünürlerinin ortak özellikleri neydi? Aydınlanma döneminin modern dünyanın kuruluşundaki anlamı neydi? 


İNSANLIĞIN SERÜVENİ VIII:


Modern Dünyayı Ortaya Çıkartan “Çifte Devrim”: Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi Sanayi devrimi neden İngiltere’de ortaya çıktı? Sanayi devrimi dünyanın çehresini nasıl değiştirdi? Buhar makinesi ve iplik eğirme makinesi insanlık tarihini nasıl değiştirdi? ABD’nin bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkması modern dünya için ne anlam ifade ediyordu? Bir istisna olarak başkanlık sistemi neden ve nasıl ABD’de doğdu? Fransız Devrimi’nin evrensel önemi neydi? Fransız Devrimi’yle birlikte modern siyasal düşünceler nasıl biçimlendi? Bir model olarak “ulus-devlet” Fransız Devrimi içinde nasıl doğdu?


İNSANLIĞIN SERÜVENİ IX:


19. Yüzyılda Alt Üst Olan Dünya Değişen sosyolojiye muhafazakâr direnç: Viyana Kongresi mutlak monarşileri nasıl ve neden ihya etmeye çalıştı? 1820-1830-1848 devrimlerinin anlamı neydi, sonuçları ne oldu? Modern siyasal düşünceler, liberalizm, sosyalizm ve milliyetçilik 19. Yüzyılda nasıl biçimlendi? “Komünist Manifesto” ile liberalizm ve sosyalizmin yolları nasıl ayrıldı? İtalya ve Almanya’nın gecikmiş ulusal birliği tarihin akışını nasıl etkiledi? 1870’li yıllar dünya tarihinde nasıl bir kırılmaya yol açtı?


İNSANLIĞIN SERÜVENİ X:


Adım Adım Felakete Yaklaşma: 20. Yüzyıla Gelirken Dünya Sömürgecilik ve emperyalizm dünyanın çehresini nasıl değiştirdi? Bir dönem kapanırken: İmparatorlukların sonu neden ve nasıl geldi? Dünyanın en küçük kıtası dünyanın en büyük kıtasını nasıl sömürge haline getirdi? Haritaların gerçeği: Gördüğünüz her şeye inanıyor musunuz? Ya Afrika gördüğünüzden farklıysa? Sahi paylaşılamayan neydi: I. Dünya Savaşı’na giden yol nasıl döşendi? 20. yüzyıla felaketler çağına hoş geldiniz. I. Dünya Savaşı içinde yaşadığımız dönem için ne anlam taşıyor?


SİNEMA ve FELSEFE


DOÇ. DR. ZEYNEP TALAY ve DOÇ. DR. ÖZGE EJDER


Cumartesi  3, 10, 17, 31 Ekim Saat :  16.00 -  18.00


3 Ekim  ZTT


White Ribbon (Michael Haneke, 2009): Şiddet ve Kötülük


10 Ekim  ÖE


Les derniers jour d’Emmanuel Kant (Philippe Colin, 1996) Kant ve Aydınlanma.


17 Ekim  ZTT


Knife in the Water (Roman Polanski, 1962): İlişkiler; İlişkilenmeler. 


24 Ekim  ÖE


Ayva Ağacı Güneşi [El sol del membrillo] (Victor Erice , 1992) Sanat Felsefesi .


31 Ekim  ZTT


The Reader (Stephen Daldry, 2008): Duygular, Duygulanımlar, Etik.


7 Kasım  ÖE


Blow-up (Michelangelo Antonioni, 1966) Fenomenoloji.


14 Kasım  ZTT


The Night Porter (Liliana Cavani, 1974): Duygular, Duygulanımlar, Etik.


21 Kasım ÖE


Derrida, (Kirby Dick, Amy Ziering, 2002) Yapısöküm.


28 Kasım ZTT


Güneş Yanığı (Burnt by the Sun, Nikita Mikhalkov, 1995): Duygular, Duygulanımlar, Etik  


info@simyagaleri.com  /  0212 259 7740  /  www.simyagaleri.com